"บิ๊กตู่"เล็งแก้กม.ใช้ประโยชน์พื้นที่สองข้างทางรถไฟ

"นายกฯ"เล็งแก้กม.ใช้ประโยชน์พื้นที่สองข้างทางรถไฟ ยอมรับหวั่นถูกมองเอื้อนายทุน เล็งขยายเมืองหลวงลดปริมาณกรุงเทพฯแออัด 

            14 ก.ย.60 ที่สโมสรทหารบก วิภาวดี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวตอนหนึ่งในการรับฟังการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ - ยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ. 2561-2580 ของคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพทั้ง 3 เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2560 ว่า  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รับสั่งไว้ว่า ต้องอยู่อย่างพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้ เหลือก็เผื่อแผ่แบ่งปัน หากเข้มแข็งก็ลงทุนค้าขาย โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยความรู้กับคุณธรรมประจำใจ อย่าเอาเปรียบคน อย่าทุจริต วันนี้ผู้ว่าสตง.ตามจับอย่างเดียวจนจะแย่แล้ว เส้นผมน้อยลงทุกวัน เพราะยุ่งอยู่กับเรื่องเหล่านี้ จึงต้องหาวิธีการให้เกืดความสมดุล ซึ้งการแก้ปัญหามีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้ว แต่ได้ทำงานกันเต็มที่แล้วหรือยัง คำว่าเต็มที่ต้องไม่สร้างความขัดแย้ง 

              "การเป็นผู้นำหน่วย ผู้นำภาครัฐ มันต้องมีวิธีการ และต้องเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ลดความขัดแย้ง ปรับเปลี่ยนนโยบาย เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนและปฏิบัติได้ ทั้งในเชิงบริหารจัดการและตรวจสอบ อย่าปล่อยปะละเลย เพราะถ้าละเลยก็จะเป็นแบบเดิม วันนี้ถ้าผมบอกให้หยุดไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น ประคองไปเรื่อยๆ มันจะกลับเข้าสู่ที่เดิมทันที" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

           พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า หลายคนบอกว่าเศรษฐกิจเราไม่ดี ตนขอถามว่าไม่ดีตรงไหน อาจจะตรงผู้มีรายได้น้อย ผู้มีรายได้น้อยเคยมีรายได้จากตรงไหน หากเป็นวงจรเดิม ๆ มันมีช่องทางหารายได้เยอะแยะไปหมด ถูกบ้าง ผิดบ้าง วันนี้พอผิดน้อยลงช่องทางการทุจริตก็ลดลงไปด้วย

          พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า การพัฒนาเมืองบริวาร การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค การคมนาคม ทางบก ทางเรือ และเส้นทางรถไฟ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์สองข้างทางรถไฟ ขอให้ทราบว่ากฎหมายไม่ให้ เพราะการเวรคืนที่มาเพื่อสาธารณะประโยชน์ไม่ว่ากิจการใดก็ตาม ต้องใช้เฉพาะกิจการนั้นเท่านั้น ซึ่งกำลังจะแก้กฎหมายตรงนี้อยู่ ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ทั้งที่พื้นที่สองข้างทางรถไฟมีจำนวนมาก แต่ไม่สามารถทำอะไรได้ เพราะกฎหมายไม่ให้ทำ เป็นพื้นที่ของการรถไฟเท่านั้น

            "ถ้าผมเปิดให้ทำเศรษฐกิจได้หรือไม่ สังคมก็จะมองว่าเอื้อประโยชน์ นี่คือสิ่งที่เป็นความขัดแย้งในตัว ฝากคิดด้วย แต่มันต้องทำให้ได้ จึงจะเกิดเมืองใหม่ขึ้นมาให้ได้ ด้วยการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และจะต้องมีการขยายเมืองที่แออัด แต่การย้ายเมืองหลวงทำได้ยาก ซึ่งเรามีแผนที่จะขยายเมืองไปทางเหนือ ใต้ กลาง และตะวันออก โดยเรามีแผนที่จะขยายไปทางตะวันออกก่อน เพื่อพัฒนาไปสู่อีอีซี กรุงเทพจะบรรเทาความแออัดลงได้" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

            พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า วันนี้เรามีรถไฟฟ้า 10 สายยังไม่พอ วันหน้าต้องทำกัน 100 สายหรืออย่างไร มันทำไม่ได้หรอก แต่เราจะต้องเตรียมการเชื่อมต่อระบบขนส่ง ซึ่งรัฐบาลจะวางโครงสร้างเหล่านี้ให้เห็น และ 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลทำเรื่องเส้นทางรถไฟมากที่สุด หากเทียบกับที่ผ่านมา ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทำได้ แต่อย่าไปมองว่าทำได้เยอะก็มีเรื่องการทุจริตเยอะ ซึ่งเรื่องทุจริตก็ไปไล่ตรวจเอา อย่าพูดอะไรที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย คนดีมีเยอะ แต่คนเลวก็ยังมีอยู่ ก็ต้องไล่หาคนเหล่านี้ออกมาให้ได้ ดังนั้นหน่วยตรวจสอบจะต้องแยกแยะคนดีกับคนไม่ดี ออกมาให้ตนให้ได้ อย่าเหมารวมทั้งหมด

                        

 


เปิดอ่าน