นับหนึ่งสรรหากกต.ชุดใหม่

"พรเพชร"เผยเดทไลน์ 12 ธ.ค.กก.สรรหาส่งชื่อกกต.ชุดใหม่ให้สนช.โหวต รอลุ้นกม.ลูก 2ฉบับกระทบโรดแม็ปหรือไม่

            13 ก.ย.60 นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)แถลงภายหลังร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.)ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ว่า  ตามขั้นตอนหลังจากนี้ กกต.ชุดปัจจุบันต้องพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 14 ก.ย.แต่ยังให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีกกต.ชุดใหม่ขึ้นมาแทน ส่วนการสรรหากกต.ชุดใหม่ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กำหนดให้มีกกต.ชุดใหม่จำนวน 7 คน โดยมีที่มา 2 ทาง คือ 2 คนมาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเป็นผู้คัดเลือก ส่วน 5 คนมาจากการกรรมการสรรหา ตามมาตรา 11 ของพ.ร.บ.กกต. ซึ่งคณะกรรมการสรรหาจะประกอบด้วยประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการและกรรมการมาจากประธานสภาผู้แทนราษฏร  ประธานปกครองสูงสุด บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่ไม่ใช่กกต.แต่งตั้งองค์กรละ 1 คน โดยขณะนี้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาได้ส่งหนังสือไปยังองค์กรดังกล่าวให้มีการเลือกตัวแทนเข้ามาทำหน้าที่กรรมการสรรหาภายใน 20 วัน ทั้งนี้กรรมการสรรหาและที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีเวลาในการสรรหากกต.ไม่เกิน 90 วันหรือภายในวันที่ 12 ธ.ค.นี้ ก่อนที่จะส่งรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกกต.จำนวน 7 คนมาให้ที่ประชุมสนช.ให้ความเห็นชอบหรือไม่ต่อไปภายใน 45 วัน หากที่ประชุมสนช.ไม่เห็นชอบกับบุคคลใด ก็ต้องกลับไปเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่เป็นรายบุคคล
            นายพรเพชร กล่าวต่อว่า การพิจารณาพ.ร.บ.กกต.ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)ส่งร่างมาให้สนช.พิจารณานับตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.60 จนถึงวันที่กฎหมายบังคับใช้รวมเวลาทั้งหมด 149 วัน  โดยในส่วนของสนช.ได้พิจารณาตามกรอบเวลา 60 วันตามรัฐธรรมนูญ แต่ระหว่างนี้มีข้อโต้แย้งทำให้ต้องตั้งคณะกรรมการร่วม 3  ฝ่าย ยังไม่รวมการส่งเรื่องมาให้หน่วยงานอื่นพิจารณา ซึ่งหากนับรวมทั้งหมดจะเกินไปอีก 89 วัน หรือเกือบ 3 เดือน ดังนั้นระยะเวลาในการจัดการเลือกตั้งจะต้องพิจารณาในเงื่อนเวลาเหล่านี้ด้วย โดยที่ไม่รู้ว่ากฎหมายอีก 2 ฉบับ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งจะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ ส่วนจะกระทบกับโรดแม็ปการเลือกตั้งที่วางไว้ในปี 61 หรือไม่ ตนบอกไม่ได้ เพราะเงื่อนไขที่ได้อธิบายไปคงต้องไปคิดกันเอาเอง


 


เปิดอ่าน