สภาฯแจงของบกรธ.เพิ่ม 68.4 ล้าน 

การเมือง  :  19 มิ.ย. 2560

สภาฯแจงของบกรธ.เพิ่ม68.4ล้านบาทสำรองรับงานกมธ.หากโรดแม๊ปเลื่อนยกเคส สปท.ดึงเงินเดือน.ขรก.จ่ายแทนเหตุ ต่ออายุสปท.ออกไป

 

          19 มิ.ย. 60 - นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสำนักงานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน ราษฎร เตรียมของงประมาณเพิ่มเติมในส่วนของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เพิ่มเติมอีก 68.4 ล้านบาท เพื่อเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายของกรธ.ว่า กรณีดังกล่าวเป็นการตั้งงบประมาณเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานให้เพียงพอ เพราะในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2561 สำนักงบประมาณให้งบในส่วนกรธ.เพียงแค่ 3 เดือนคือ 8.6 ล้านบาทเท่านั้น  แต่ในรัฐธรรมนูญปี2560 ไม่ได้ระบุว่า กรธ.จะสิ้นสุดการทำงานเมื่อไร  ระบุเพียงว่า กรธ.ต้องออกกฎหมายลูก 10 ฉบับให้เสร็จภายใน 240วัน  แต่ถ้าโรดแม็ปขยับออกไปมากกว่า 240 วัน เพราะมีปัญหาเรื่องกฎหมายลูก หรือกฎหมายลูกบางฉบับมีการตั้งคณะกรรมการร่วม ทำให้การทำงานกรธ.ยืดเยื้ออกไป จะเอาเงินจากไหนไปจ่ายให้กรธ.  ดังนั้นสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงจำเป็น ต้องของบในส่วนกรธ.เพิ่มเติมอีก 9 เดือนสำรองไว้ก่อน ซึ่งงบประมาณไม่พอนี้เคยมีมาแล้วเมื่อ ปีที่แล้ว สำนักงบประมาณให้งบสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.)มาสิ้นสุดแค่เดือนม.ค.  แต่เมื่อถึงกำหนด สปท.ยังไม่หมดวาระ ไม่รู้จะนำเงินจากไหนจ่ายให้สปท.   ในที่สุดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต้องนำงบในส่วนที่เป็นเงินเดือนข้าราชการมาสำรองจ่ายไปก่อน ทำให้สำนักงานและข้าราชการได้รับผลกระทบ

          นายสรศักดิ์ กล่าวว่า ยืนยันว่า การของบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้มีความชัดเจน เพื่อให้การทำงานของกรธ.มีประสิทธิภาพ ก่อนหน้านี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรของบในส่วนกรธ.ต่อสำนักงบประมาณเผื่อไว้ 9 เดือนแล้ว แต่สำนักงบประมาณอนุมัติมาแค่ 3 เดือนเท่านั้น จึงต้องมาขอแปรญัตติเพิ่มต่อกมธ.งบประมาณ ซึ่งไม่รู้ว่าจะได้เพิ่มหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่กมธ.จะเชื่อตามสำนักงบประมาณ ส่วนงบกรธ.ที่ขอเพิ่มเติมไปถึง 68. 4ล้านบาทนั้น ไม่ใช่มีเพียงแค่เบี้ยประชุมของกรธ.เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆร่วมด้วยทั้งเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายการจัดสัมมนาการลงพื้นที่ต่างๆเพื่อรับฟังความเห็นประชาชนในกฎหมายลูกทั้ง 10 ฉบับ ทำให้ต้องของบประมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อรวมทั้งหมดแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนกรธ.ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี2561 รวมทั้งหมด 77.1ล้านบาท 

 

 

 


เปิดอ่าน