"เอ็มโอยู" เชื่อมหน่วยราชการ อำนวยความสะดวก ปชช.

คมชัดลึก, ความสะดวก, อำนวย, ประชาชน, ปฏิบัติการ, ห้อง, โครงการ, ภาครัฐ, นวัตกรรม, ราชการ, หน่วยงาน, เชื่อม, เอ็มโอยู, เชื่อมหน่วยราชการ, อำนวยความสะดวก, ปชช, วิษณุ, กพร, TCDC, ปยป

"วิษณุ" เป็นประธาน เซ็นต์ "เอ็มโอยู" ร่วมมือ "โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ" หวัง เชื่อมหน่วยราชการ อำนวยความสะดวกประชาชน                 



          19 มิ.ย. 60 - เมื่อเวลา 13.30 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับเครือข่ายประกอบด้วย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือนำร่องดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐกับ 4 กระทรวง ได้แก่กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข
          นายวิษณุ กล่าวว่า ปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. ประกาศให้เป็นปีแห่งความอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และกฎหมายอำนวยความสะดวกจะใช้บังคับครบ 2 ปี มีความคืบหน้าหรือไม่ก็ให้สังคมเป็นผู้ประเมิน ในส่วนของภาครัฐก็ได้รับรายงานจากหลายกระทรวงในเรื่องดังกล่าว สรุปว่า สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น คือการปลุกจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่และข้าราชการในการให้บริการ เพราะหากข้าราชการมีความรู้สึกอย่างนี้ก็เชื่อว่าทุกอย่างจะขยับดีขึ้น ทั้งนี้ ภาครัฐได้พยายามบอกกับข้าราชการว่า อย่าคิดว่าการให้บริการประชาชนนั้นเป็นภาระ ให้นึกว่าเราเองเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรี ข้าราชการระดับเล็กก็จะมีหมวกอีกหนึ่งใบคือการเป็นประชาชนที่ต้องติดต่อราชการในส่วนต่างๆ เช่นเดียวกัน
          นายวิษณุ กล่าวว่า อีกภารกิจหนึ่งที่ควรจะทำคือการเชื่อมโยงระหว่างส่วนราชการต่างๆ ให้ช่วยกันคิด ช่วยกันอธิบายเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชน ซึ่งสำนักงานก.พ.ร. ได้นำแนวทางจากต่างประเทศในเรื่องห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐขึ้นมา และนำแนวคิดนี้มาปรึกษาในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) รุ่นที่ 1 ซึ่งก็ได้ข้อเสนอจากเวทีนี้ ว่าประเทศไทยควรที่จะมีห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ โดยบันทึกข้อตกลงทั้ง 2 ฉบับจะตอบสนองนโยบาย 4.0 ตอบสนองปีแห่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและตอบสนองการปฏิรูประบบข้าราชการ. 
 

 

 


เปิดอ่าน