"บิ๊กป้อม"เห็นชอบ"ร่างสัญญาประชาคม"

การเมือง  :  19 มิ.ย. 2560

"บิ๊กป้อม"เห็นชอบ"ร่างสัญญาประชาคม"ให้ปรับแก้ ก่อนเผยแพร่ 4 เวที ก.ค.นี้พร้อมชงป.ย.ป. ออกตัวเป็นเพียงกระดาษ-ไม่ตอบโจทย์แก้ขัดแย้งอนาคตแต่เป็นกรอบที่ต้องปฏิบัติ

         19 มิ.ย.60 พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ แถลงผลการประชุม คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 4  เพื่อพิจารณาแนวทางการนำเสนอร่างเอกสารความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองและแนวทางการ จัดทำร่างสัญญาประชาคมตลอดจนแนวทางการจัดเวทีสาธารณะที่จะจัดขึ้นทั้ง 4 ภาค ระหว่างวันที่  27 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560 โดยมี พล.อ. ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เป็นประธาน

          พล.ต.คงชีพ กล่าวว่า ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเห็นชอบร่างประชาสังคม ที่ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก นำมาเสนอ แต่ที่ประชุมให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และนำไปปรับแก้ไขอีกรอบ ก่อนจะนำไปสู่การเผยแพร่สู่สาธารณะในต้นเดือน ก.ค.นี้ ใน 4 เวทีสาธารณะของ 4 ทัพภาค คือ กทม. จ.นครราชสีมา จ.พิษณุโลก จ.นครศรีธรรมราช  ก่อนจะนำมาจัดทำร่างประชาสังคมฉบับสมบูรณ์และเสนอให้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานต่อไป ประมาณกลางเดือน ก.ค.

            พล.ต.คงชีพ กล่าวอีกว่า ในร่างประชาสังคมที่จะนำเสนอใน 4 เวทีสาธารณะนั้น เป็นประเด็นที่ควรเร่งดำเนินการสร้างความรับรู้และความเข้าใจเพื่อไม่ให้ขยายผลไปสู่ความขัดแย้งซึ่งเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวหรือถูกใช้เป็นเงื่อนไขในการสร้างความขัดแย้งในห้วงเวลาที่ผ่านมา เช่น เรื่องกฎหมายยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาส่วนใหญ่อยู่ที่การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

          ทั้งนี้ร่างประชาสังคมจะยึดประชาชนเป็นตัวตั้ง และกำหนดความตกลงร่วมกันของทุกฝ่ายในการอยู่ร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดเงื่อนไขที่สุ่มเสี่ยงต่อความขัดแย้งที่จะขยายไปสู่ความรุนแรงในอนาคต

         พล.ต.คงชีพ กล่าวว่า แนวทางในการสร้างความสามัคคีปรองดองจะบรรลุความสำเร็จได้ จากสัญญาประชาคมนั้น ต้องอาศัยความเชื่อมั่นและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมถึงการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนโดยมีเป้าหมายผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก

        "ร่างประชาสังคม เป็นเพียงกระดาษ เล่มบางบางมีไม่กี่หน้า ไม่เกิน 10 ข้อ และเจตจํานงค์ ของประชาชนทุกคนที่จะกำหนดกรอบการอยู่ร่วมกันในอนาคตอย่างสงบสุข ส่วนจะมีการลงนามร่วมกันหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกฝ่าย ทั้งนี้ร่างประชาสังคมไม่ได้ตอบโจทย์ ในเรื่องการไม่ให้เกิดความขัดแย้งในอนาคตที่ไม่ให้ใช้ความรุนแรง หากหลังจากนี้แล้วมีการเลือกตั้งและไม่มีการยอมรับผลการเลือกตั้งจนก่อให้เกิดการชุมนุมการชุมนุมก็ต้องเป็นไปตามกรอบกฎหมายที่กำหนดตามพรบ.การชุมนุมในที่สาธารณะพรบ.คอมพิวเตอร์ ควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ บิดเบือนสู่สาธารณะ รองรับเรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว " พล.ต.คงชีพ กล่าว

 

 

 


เปิดอ่าน