กกต.หารือพรรคการเมืองทำความเข้าใจกฎหมายใหม่

 กกต. ประชุมจัดทำร่างระเบียบพรรคการเมือง หารือตัวแทนพรรค เร่งทำความเข้าใจกฎหมายใหม่

 

 

 

          19 มิ.ย.60 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีการประชุมการคณะทำงานจัดทำร่างระเบียบหรือประกาศตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมืองนัดแรกในวันนี้  ที่ประชุมได้วางกรอบการทำงานให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ โดยคณะทำงานชุดนี้ นอกจากจะมีผู้บริหารของสำนักงาน กกต.แล้ว  ยังมีตัวแทนจากพรรคการเมืองเข้าร่วม 6 พรรค คือ เพื่อไทย ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ ชาติไทยพัฒนา  พลังชล และประชาธิปไตยใหม่ 
          นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า ตามมาตรา 142 ของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคเมือง กำหนดให้ กกต.ต้องดำเนินการออกระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่างๆ ซึ่ง กกต. ต้องเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อให้แล้วเสร็จทันตามกรอบเวลา 60 วัน นับแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ ซึ่งกฎหมายลูก ว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับนี้ แตกต่างจากที่ผ่านมา เพราะมีเนื้อหาที่เกิดขึ้นใหม่หลายประเด็น ดังนั้น การพิจารณาเพื่อจะออกระเบียบหรือประกาศใดๆ ต้องเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มุ่งให้เกิดการพัฒนาพรรคการเมือง และนำไปสู่การปฏิรูปการเมืองที่แท้จริง ทั้งนี้เมื่อคณะทำงานพิจารณาเสร็จแล้ว ต้องเสนอต่อกกต.พิจารณาต่อไป ก่อนประกาศให้พรรคการเมืองรับทราบ และปฏิบัติโดยทั่วกัน
          "ยิ่งเป็นระเบียบ ทางปฏิบัติ ผู้ที่จะได้รับผล คือ กกต และพรรคการเมือง และระเบียบต่างๆที่ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมพรรคการเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองใหม่มีเนื้อหา หลักการ เปลี่ยนเรื่องแปลกใหม่ของการเมืองไทย อยากให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนด" นายธีรวัฒน์ กล่าว
          สำหรับการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นต่อเนื่อง 5  วันเต็ม คือ ระหว่างวันที่ 19 -23 มิ.ย. 2560 เวลา 09.30 - 16.30 น. 
 


เปิดอ่าน