เชิญคนรุ่นใหม่ร่วมปฏิรูป !!!

การเมือง  :  19 พ.ค. 2560

"บวรศักดิ์"นำคณะถกปฏิรูปกม.นัดแรกชวนคนรุ่นใหม่ร่วมแจม เผย"นายกฯ"สั่งทำอะไรต้องนึกถึงปชช. แนะใครติดขัดข้อกม.ในการประกอบอาชีพ เสนอแก้ได้เลย ลั่นไม่พึ่งม..44

         19 พ.ค.60  นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) โดยมีผู้เข้าร่วม อาทิ นายบรรเจิด สิงคะเนติ นายคำนูณ สิทธิสมาน นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล นายวิชญะ เครืองาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         โดยภายหลังการประชุม นายบวรศักดิ์ แถลงว่า อยากจะเชิญชวนคนหนุ่มสาวที่อยากจะปฏิรูปบ้านเมือง ปฏิรูปกฎหมายเข้ามาร่วมด้วย เพราะการปฏิรูปต้องการให้คนอนาคตเข้ามามีบทบาท ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็เห็นด้วย โดยนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาพิเศษมาว่า กฎหมายมีเป็นจำนวนมากให้ทำบัญชีและจัดลำดับความเร่งด่วนของปี 60 และปีต่อไป พร้อมกับต้องสร้างความเข้าใจเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องแก้ไข เพื่อใคร และมีเหตุผลที่ประชาชนต้องเข้าใจง่าย แปลว่าต้องนึกถึงประชาชนเป็นหลัก

           ผู้ที่สนใจจะเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปติดต่อได้ที่ประธานคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึงสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและที่ตู้ปณ.นอกจากนี้หากประชาชนมีข้อเสนอในเรื่องกฎหมายที่ติดขัดในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพก็สามารถที่จะเสนอเข้ามาได้

            นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า กฎหมายที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขซึ่งเป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพรวมถึงทำธุรกิจ และสร้างภาระแก่ประชาชนนั้นมีเป็นร้อยฉบับ ถ้าสามารถดำเนินการได้ความน่าลงทุนในประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็นมหาศาล อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับใดที่มีความเร่งด่วนคณะกรรมการชุดนี้ไม่พึงเสนอให้รัฐบาลใช้มาตรา 44 แต่จะดำเนินการจัดทำแผนในแต่ละปีว่าทำอะไรบ้าง แล้วเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาว่าเห็นควรจะใช้มาตรา 44 หรือไม่

            "คำนูณ"เผย ตั้ง 5 อนุฯ ทำงานพ่วง"ทีมโฆษก"ลูกชายวิษณุร่วมด้วย

            นายคำนูณ สิทธิสมาน คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมายของคณะกรรมการป.ย.ป.กล่าวว่า คณะกรรมการชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งป.ย.ป. ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูป โดยนายกฯดำริว่าการจะปฏิรูปประเทศนั้นต้องปรับโครงสร้างโดยต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และเนื่องจากกฎหมายมีเป็นจำนวนมากจึงต้องจัดทำบัญชีลำดับความสำคัญว่าอะไรที่ทำได้ภายในปีนี้และปีต่อ ๆ ไปรวมถึงต้องชี้แจงถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้มีหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมด้วย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่อายุน้อย ถือเป็นความต้องการของนายกฯที่เมื่อเราจะปฏิรูปประเทศก็ต้องทำให้คนที่อยู่หลังการปฏิรูปไปแล้วเข้ามามีส่วนร่วม และเราก็ต้องรับฟังเขา ไม่ใช่มีแต่คนรุ่นเราเท่านั้น 

           การประชุมวันนี้เพื่อแสวงหาการทำงานครั้งแรก โดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 5 คณะ ประกอบด้วย 1.คณะอนุกรรมการปรับปรุงยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพหรือธุรกิจของประชาชน มีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูลเป็นประธาน 2.คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชน นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ 3.คณะอนุกรรมการติดตามกฎหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ 4.คณะอนุกรรมการกำกับการเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งคณะที่ 2-3 ตนเป็นประธาน และ 5.คณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายใหม่หรือสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศที่มีนายบรรเจิด สิงคะเนติ เป็นประธาน คณะกรรมการชุดใหญ่จะมีการประชุมกันทุกวันจันทร์ที่ 1และ 3 ของเดือน ส่วนคณะอนุกรรมการอาจจะมีการประชุมกันถี่กว่านั้นแล้วแต่ความจำเป็น

            ส่วนโฆษกคณะกรรมการชุดดังกล่าวนั้นประกอบด้วยตน นายบรรเจิด นายวิชญะ และนายนายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา  โดยจะประชาสัมพันธ์การทำงานในรูปแบบต่าง ๆ ให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด 


 

 


เปิดอ่าน