"ป.ป.ช."แจงประกาศฉบับใหม่ไม่ได้ช่วยนักการเมือง

"รองเลขาฯป.ป.ช."แจงออกประกาศให้"นักการเมือง"ปิดข้อมูลบัญชีทรัพย์สิน ในสำเนาที่ยื่นหวังกันโดนโจรกรรม-ก่อกวน ปัดอุ้ม

        18 พ.ค.60 นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการป.ป.ช. กล่าวถึงการประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2560 ที่ให้สามารถปกปิดข้อมูลโดยวิธีลบ ตัดทอนในสำเนาคู่ฉบับ 14 รายการว่า เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ หรือการโจรกรรม หรือการก่อกวนข้อมูลของผู้ยื่นบัญชีทรัพย์สิน เช่น เลขบัญชีธนาคาร อีเมล์ เลขบัตรประชาชน ที่ปัจจุบันล้วนไปอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้ว

       ดังนั้น จึงมีการยกเว้นไม่ให้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อป้องกันการโจรกรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากที่ผ่านมา เคยเกิดกรณีกับผู้ยื่นทรัพย์สินบางราย จึงต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลไว้ อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้สาธารณชนรับทราบ แต่นักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ต้องยื่นข้อมูลส่วนนี้กับป.ป.ช.อยู่แล้ว ยืนยันว่า ไม่ได้เป็นการช่วยเหลือนักการเมือง แต่ต้องการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล

 


เปิดอ่าน