"กรธ."เผยสัปดาห์หน้าส่งก.ม.ลูกให้สนช.2ฉบับ

การเมือง  :  18 พ.ค. 2560

"กรธ."เผยสัปดาห์หน้าส่งก.ม.ลูกให้สนช.2ฉบับแจงคดีอาญานักการเมืองให้พิจารณาคดีลับหลังแก้ปัญหาหนีคดี

          18 พ.ค. 60 ที่รัฐสภา นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรับธรรมนูญ (กรธ.) แถลงว่า  ขณะนี้ กรธ. กำลังตรวจทานร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน คาดว่า จะเสร็จในสัปดาห์หน้า และสามารถส่งให้สภานิติบัญญัติ (สนช.) พิจารณาต่อได้ในทันที ขณะนี้กรธ.ได้พิจารณาพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 10 ฉบับเสร็จสิ้นแล้ว แต่ต้องทบทวนข้อคิดเห็น เหตุผล และผลกระทบต่างๆ รวมทั้งเก็บรายละเอียดจากการรับฟัง ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 60 กำหนดไว้ เพื่อส่งข้อมูลทั้งหมดส่งต่อให้ สนช. เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณา 

          "สาระสำคัญของร่างกฎหมายลูกว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คือ ระบบวิธีการไต่สวนกรธ.พยายามทำให้ชัดเจนมากกว่าเดิม โดยในมาตรา 6 กรธ.ได้บัญญัติ เรื่องการค้นหาความจริงอย่างละเอียดมากขึ้น พยานหลักฐานต้องเอามาใช้ได้ทุกประเภท เพื่อให้ผู้พิพากษาใช้ประกอบการพิจารณาคดีอย่างถี่ถ้วน" นายอุดม กล่าว 

          โฆษกกรรมการร่างรับธรรมนูญ กล่าวว่า ในส่วนขอบเขตอำนาจของศาลฎีกาแผนคดีอาญานักการเมือง ตามมาตรา 10 ของกฎหมายลูกนี้ เรากำหนดให้เน้นการตรวจสอบนักการเมืองที่ร่ำรวยผิดปกติ และใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ รวมทั้ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการในองค์กรอิสระทุกองค์กร นอกจากนี้ ในมาตรา 26 กำหนดให้สามารถพิจารณาคดีได้ โดยไม่มีจำเลยมาศาล เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาจำเลยที่หนีคดี ไม่มาศาล และให้ศาลพิจารณาได้ต่อไปจนได้ผลการตัดสิน 

          "แม้ว่า จำเลยจะไม่มาแต่สามารถตั้งทนายมาต่อสู้แทนได้ แต่หากจำเลยกลับมาสู้คดีก็สามารถรื้อฟื้นคดีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้ เป็นการให้หลักประกันสิทธิแก่จำเลย อย่างไรก็ตามเราพยายามแก้ปัญหา เพราะในอดีตนักการเมืองที่โดนคดีมักหลบหนีออกนอกประเทศ จนทำให้คดีค้างที่ศาลไม่สามารถพิจารณาคดีต่อไปได้" โฆษกกรรมการร่างรับธรรมนูญ กล่าว.


เปิดอ่าน