"คำนูณ"ชี้ทินพันธุ์คุยนายกฯเรื่องปกติ

"คำนูณ"ชี้ทินพันธุ์คุยนายกฯเรื่องปกติ ปัดตอบใช้ม.44 เดินหน้าปฎิรูป 

      18 พ.ค. 60  นายคำนูณ สิทธิสมาน เลขานุการและโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ (วิปสปท.) แถลงภายหลังการประชุมวิปสปท.ว่า ที่ประชุมได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมสปท. ในวันที่ 22 พ.ค. มีวาระการพิจารณารายงานการปฏิรูป 2 เรื่อง คือ 1.รายงานของกมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่องการปฏิรูปจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 2.รายงานของกมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจการของตำรวจ      

        ส่วนวันที่ 23 พ.ค. มีวาระการพิจารณารายงานการปฏิรูป 2 เรื่อง คือ 1.รายงานของกมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนที่เป็นเลิศของศูนย์ดำรงธรรมและการเชื่อมโยงระบบการบริหารจัดการการร้องทุกข์ของประชาชน 2.รายงานของกมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เรื่องการปกป้องคุ้มครองและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านสารสนเทศของประเทศ
        เมื่อถามว่ากรณีที่ ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสปท.เข้าพบนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงเช้า (18 พ.ค.) คาดว่าหารือเรื่องกฎหมายปฏิรูปที่สปท. เสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่งมาตรา 44 โดยให้เหตุผลว่าประเทศปัญหาสะสมมานาน นายคำนูณ กล่าวว่า ไม่ทราบถึงการเข้าพบดังกล่าว เพราะในที่ประชุมวิปสปท. ไม่ได้มีการหารือในประเด็นนี้ แต่โดยปกติสปท.เป็นหน่วยงานวิชาการมีหน้าที่เสนอความเห็น และวิธีปฏิบัติด้านต่าง ๆ ซึ่งสุดท้ายขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี จะพิจารณาถึงความเหมาะสม และในฐานะที่สปท.เป็น 1 ในแม่น้ำ 5 สาย ก็เป็นปกติที่ประธานสปท. จะประสานพูดคุยกับนายกฯ เป็นระยะ และพบกับผู้นำแม่น้ำสายต่าง ๆ อยู่แล้ว

 

 

 

 

 

 

 


 


เปิดอ่าน