"บวรศักดิ์"ดึงลูกชายวิษณุนั่งกก.ปฏิรูปกม.

"วิษณุ"เผย"บวรศักดิ์"ดึงลูกชายนั่งกก.ที่ปรึกษาปฏิรูปกม. บอกไม่ได้ดูเรื่องความลับ พร้อมให้ลาออกหากไม่เหมาะ

       17 พ.ค.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 123/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย โดยมีชื่อนายวิชญะ เครืองาม บุตรชาย รวมอยู่ด้วยว่า นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ในฐานะประธานคณะกรรมการชุดดังกล่าวเป็นผู้ไปเลือกกรรมการ ส่วนจะเป็นข้อครหาหรือไม่ที่นำบุตรชายมาเป็นกรรมการด้วยนั้น คณะกรรมการชุดนี้ทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่ได้ทำเรื่องปรองดองหรือเรื่องความลับอะไร ซึ่งไม่ได้ทำอะไรเท่าไร แต่หากไม่เหมาะสมก็ลาออกได้ ไม่เป็นอะไร อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้บุตรชายของตนไม่ได้มาปรึกษาเรื่องที่มีการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่ปรึกษากับนายบวรศักดิ์  


 


เปิดอ่าน