แจงขั้นตอนตรวจบัญชีทรัพย์สิน

ป.ป.ช. แจง ขั้นตอน ตรวจบัญชีทรัพย์สิน นักการเมือง-อดีต รมต. ตามที่สตง.เสนอ

       20  มี.ค. --  นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ส่งเรื่องให้กรมสรรพากรดำเนินการเรียกเก็บภาษีเงินได้จาก 60 นักการเมือง ซึ่งกรมสรรพากรได้ขอข้อมูลเรื่องการยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินจากป.ป.ช.โดยพบว่ามี 4 อดีตรัฐมนตรีที่ไม่เสียภาษีโดยแจ้งต่อป.ป.ช.ว่าไม่มีรายได้ และรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี ว่า ตามหลักการเมื่อกรมสรรพากรสอบถามมาที่ป.ป.ช.ก็ต้องตรวจสอบจากบัญชีทรัพย์สินฯที่เขายื่นมา ถึงความมีอยู่จริง ความถูกต้อง ความเปลี่ยนแปลงของรายได้ และถ้าเห็นว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นก็จะแจ้งไปที่กรมสรรพากร และการที่มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วจะต้องเสียภาษีหรือไม่สรรพากรต้องเป็นผู้พิจารณา อาทิ ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากอะไร อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีหรือไม่ อย่างกรณีการให้ตามหลักการแล้วการให้บางเรื่องก็ยกเว้น บางเรื่องก็ไม่ได้รับยกเว้นการได้มาซึ่งทรัพย์สิน หรือการตีราคาทรัพย์สินเก่าที่เพิ่มขึ้นก็ไม่ถือว่าเป็นรายได้ ดังนั้นตรงนี้สรรพากรจะต้องนำไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

          "ส่วนป.ป.ช.มีหน้าที่ต้องแจ้งไป ในตัวบัญชีว่ามีความเปลี่ยนแปลงรายได้รายใดบ้างที่เพิ่มขึ้น ส่วนที่มีการพูดถึงรัฐมนตรีนั้นก็จะแจ้งละเอียดว่ามีใครบ้าง  มีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ หรือไม่อย่างไร แต่ตามหลักป.ป.ช.จะตรวจที่เกิดการเปลี่ยนแปลง และถ้าเห็นว่าเพิ่มขึ้นเราก็แจ้งไปสรรพากรทุกราย เราไม่มีหน้าที่พิจารณาว่าต้องเสียภาษีหรือไม่ เพราะสรรพากรจะพิจารณาเองว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นอยู่ในข่ายประมวลรัษฎากรที่ต้องเสียภาษีหรือไม่"

        ผู้สื่อข่าวถามว่าการที่ 4 อดีตรัฐมนตรีอ้างว่ารายได้ไม่ถึงเกณฑ์หรือไม่มีรายได้นั้น ป.ป.ช.สามารถตรวจสอบได้หรือไม่ เลขาฯป.ป.ช. กล่าวว่า อย่างที่บอกแล้วว่าป.ป.ช.ส่งเรื่องทำนองนี้ให้กรมสรรพากรโดยตลอด เช่น หากเราสงสัยว่ารายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีนั้นจริงหรือไม่ และแจ้งชื่อไปที่สรรพากร แล้วสรรพากรจะดูเองว่าเป็นจริงตามที่เขาแจ้งหรือไม่ สรรพากรต้องพิจารณา ป.ป.ช.มีหน้าที่แจ้งข้อมูลอย่างเดียว

         ผู้สื่อข่าวถามว่าป.ป.ช.ดำเนินการอย่างไร ต่อกรณีสตง.ตรวจสอบ 60 นักการเมืองที่ไม่เสียภาษี นายสรรเสริญ กล่าวว่า สตง.อาจพบว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นโดยดูจากบัญชีทรัพย์สินที่ป.ป.ช. แล้วก็แจ้งไปที่กรมสรรพากร แล้วสรรพากรก็ถามมาที่ป.ป.ช. เราก็ตรวจตามบัญชีทรัพย์สินแล้วแจ้งกลับไปว่ามีรายใดบ้างที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น เพิ่มจากอะไรตามที่เราตรวจ ส่วนจะต้องเสียภาษีหรือไม่เป็นหน้าที่สรรพากรต้องเอาข้อมูลป.ป.ช.ไปพิจารณา 

 


เปิดอ่าน