สปท. ได้ฤกษ์ประชุมแล้ว หลังงดมา 1 เดือนเต็ม

สปท. นัดประชุมครั้งแรกแล้วในรอบ 1 เดือน หลังงดรวดเดียว 8 ครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งประเทศไทย (สปท.) ได้งดประชุมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 2560  มาถึงขณะนี้ได้มีหนังสือนัดประชุม แล้วในวันอังคารที่ 21 มี.ค. 2560  ซึ่งถือว่าเป็นการงดประชุมยาวนานถึง 1 เดือนเต็ม  โดยหากนับเป็นครั้งก็ถือเป็นการงดประชุมถึง 8 ครั้งติดต่อกันคือ วันที่  21 ก.พ.  , 27-28 ก.พ.  ,6-7 มี.ค., 13-14 มี.ค. และ 20 มี.ค.   โดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมาธิการได้อย่างเต็มที่

โดย มีวาระที่ระบุเอาไว้คือ  พิจารณาแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปที่สำคัญและเร่งด่วน (27 วาระ) ในปี 2560 กลุ่ม “เครื่องมือพัฒนาฐานราก” จำนวน 3วาระ 1. การเงินฐานราก 2. วิสาหกิจเพื่อสังคม และ 3.ธนาคารที่ดิน


เปิดอ่าน