"สุวิทย์" เผยวงมินิคาบิเนต คุยเรื่องสินค้าเกษตร 5 ชนิด

"สุวิทย์" เผยวงมินิคาบิเนต คุยเรื่องยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร จ่อคุยเครือข่ายธุรกิจ เสนอแนะความเห็นปฏิรูป 21 มี.ค.นี้

     

          20 มี.ค. 60 - นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูป ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (มินิคาบิเนต) ครั้งที่ 4/2560 ว่า วันนี้เป็นการคุยเรื่องยุทธศาสตร์ของ 5 สินค้าเกษตรสำคัญ คือ ข้าว ข้าวโพด มัน ปาล์ม และยาง รวมถึงเรื่องการจัดลำดับความยากง่ายในการทำธุรกิจด้วย

          นอกจากนี้ นายสุวิทย์ กล่าวถึงกรณีคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาช่วยในปยป.ว่า วันนี้เราได้คุยกับกลุ่มนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสภาอุตสาหกรรมและสภาหอการค้าไทยไปแล้ว ซึ่งเขาจะรวบรวมความคิดเห็นในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทย และในวันที่ 21 มี.ค. นี้จะพูดคุยกับตัวแทนกลุ่มเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันของธุรกิจการค้าที่มีอยู่ประมาณ 8,000 คน โดยให้เขาไปทำการบ้านมาว่าจะมีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนและวางแผนอนาคตของประเทศไทยอย่างไร รวมถึงการมีบทบาทร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติด้วย และเมื่อมีโอกาสเราจะนำกลุ่มเหล่านี้เข้าพบกับนายกฯ ทั้งนี้จะมีการพูดคุยกับกลุ่มข้าราชการที่เป็นผู้นำท้องถิ่นด้วย.

 

 


เปิดอ่าน