"คสช."หนุนปชช.มีส่วนร่วมผ่านเวที"ปรองดอง" 

การเมือง  :  20 มี.ค. 2560

"พ.อ.ศิริจันทร์"ยัน"คลช."หนุนจัดเวทีรับความเห็นปรองดอง พร้อมอยากเห็นปชช.เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น

 

          20 มี.ค. 60 - พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า พล.อ. เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยกล่าวว่า ในช่วงนี้สังคมไทยให้ความสำคัญกับการสร้างความสามัคคีปรองดอง และมีความคืบหน้าของการขับเคลื่อนงานจากคณะกรรมการต่างๆ อย่างชัดเจน โดยได้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นจากพรรคการเมือง และกลุ่มการเมืองเรียบร้อยแล้ว และในสัปดาห์นี้จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสังคม ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะยังคงมอบให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กดล.รส.) ให้การสนับสนุนพร้อมกับส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านกิจกรรมดังกล่าวต่อไป เพื่อให้ได้ข้อมูล ข้อคิดเห็นโดยรวมในการสร้างความสามัคคีปรองดอง และเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง(ป.ย.ป.)

 

 

 


เปิดอ่าน