"สุวิทย์" นั่ง "เลขาฯ ปฏิรูปปท.-ปรองดองสามานฉันท์"

การเมือง  :  12 ม.ค. 2560

นัดแรกที่ประชุม "ปฏิรูปปท.-ปรองดองสามานฉันท์" แต่งตั้ง "สุวิทย์" นั่ง "เลขานุการ ป.ย.ป." พร้อมกับ 4 กรรมการขับเคลื่อนรอบด้านเร่งด่วน

“สุวิทย์” นั่ง “เลขานุการ ป.ย.ป.”พร้อมตั้ง“4กรรมการขับเคลื่อนรอบด้านเร่งด่วน” หลัง ถก นัดแรก “ปฏิรูปปท.-ปรองดองสามานฉันท์”

           นายสุวิทย์ เมฆินทรีย์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการประชุมเตรียมการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ป.ย.ป.” ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นประธานการประชุมว่า จากที่นายกรัฐมนตรีระบุปีนี้ 3 สิ่งที่ต้องไปด้วยกัน คือ การปฏิรูป ยุทธศาสตร์ ปรองดอง รวมถึงนโยบายไทยแลนด์4.0 การปฏิรูปประเทศ และนโยบายที่สำคัญๆของรัฐบาล                                                                                 

            รมต.ประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง(ป.ย.ป.) ที่มีตนเป็นเลขานุการ และแบ่งเป็น4กรรมการย่อย ประกอบด้วย1.คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ2.คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ3.คณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดองและ4.คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ โดยทั้ง4 กรรมการ จะมีนายกฯดูแลทุกชุด ขณะที่กรรมการ3ชุดแรก จะมีรองนายกฯ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) , รองประธาน สนช.1คน และประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) รองประธาน สปท. อีก1คน ร่วมเป็นกรรมการด้วย                                                                     

             นายสุวิทย์ กล่าวว่า ส่วนของคณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง จะมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กำกับดูแล ซึ่งการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนั้น กำลังพิจารณาจะใช้มาตรา44 หรือคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนเรื่องการปฏิรูปมี 37 วาระสำคัญ จะนำแนวทางการปฏิรูปทั้งของ สปท. สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.), สนช. , คณะรัฐมนตรี (ครม.) และคสช.มากลั่นกรองจัดลำดับ และดูว่าปีนี้สามารถปฏิรูปอะไรได้บ้าง ซึ่งการปฏิรูปในส่วนของกฎหมายมี41ฉบับที่นายกฯให้ความสำคัญเร่งรัด และมีกฎหมายที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญอีก 59 ฉบับ ที่มี 17 ฉบับ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป ที่จะต้องขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูป                                                                                                        

             รมต.ประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า ทั้งหมดนี้ต้องสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อย่างไรก็ตาม จะมีการจัดตั้งสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU)เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของประเทศ ผลักดันการทำงานของกรรมการทั้ง4ชุด โดยจะดึงทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาขับเคลื่อนด้วย 

              


เปิดอ่าน