มี.ค. นี้ "รบ." ทยอยส่ง ร่างกม.ปฏิรูป-ยุทธศาสตร์

"สุรชัย" เผยผลประชุมร่วม "นายกฯ" รับนโยบายลงมือปฏิรูป 60-64 เตรียมพร้อมคลอดกม.ปฏิรูป ระบุเดือนมี.ค. นี้ รบ.จะทยอยส่งให้พิจารณา

 

          12 ม.ค. 60 –  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่หนึ่ง เปิดเผยถึงการเข้าประชุมร่วมกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อเตรียมการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ว่า ตนฐานะตัวแทน สนช. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและเป้าหมายของการทำงาน โดยนายกฯ ระบุว่าจะต้องเริ่มดำเนินการ ภายปี 2560 นี้ ขณะที่การขับเคลื่อนต้องทำให้ได้ไม่เกิน ปี 2564 เพื่อให้รัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินได้สานงานต่อได้ อย่างไรก็ดีในส่วนของสนช. ที่ต้องรับผิดชอบในงานด้านการออกกฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป และยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ นั้น ทราบว่ารัฐบาลจะทยอยส่งร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ สนช. พิจารณา ในเดือนมีนาคมนี้

          “สนช. มีความพร้อมที่จะพิจารณากฎหมายซึ่งเป็นเครื่องมือการขับเคลื่อนการปฏิรูปให้เป็นรูปธรรม ส่วนกฎหมายปฏิรูปจะต้องเร่งรัดพิจารณาให้เร็วกว่ากฎหมายอื่นๆ หรือไม่นั้น ผมขอปรึกษากับทางคณะกรรมการกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีกครั้ง ทั้งนี้ยอมรับว่าการพิจารณากฎหมายที่จำเป็นต้องมีสมาชิก สนช. ดำเนินการ แต่ภายหลังจากที่มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ แล้ว สนช.ที่ต้องการลงเล่นการเมืองต้องลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าอาจทำให้มีผลกระทบนั้น ผมไม่รู้ ว่าจะมีสนช. กี่คนที่ประสงค์ลาออกบ้าง แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัว ส่วนการแก้ปัญหาอย่างใดนั้น ยังตอบไม่ได้เพราะยังไม่ทราบ” นายสุรชัย กล่าว  
          นอกจากนี้ นายสุรชัย ปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดต่อการประชุมคณะกรรมาธิการ พิจารณาศึกษาเสนอแนะและรวบรวมความเห็นเพื่อจัดทำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557  ระบุเพียงว่า ยังประชุมไม่แล้วเสร็จ แต่ในเบื้องต้นคาดว่าจะไม่มีปัญหาในขั้นตอน และแก้ไขข้อความใดเพิ่มเติมจากที่ได้รับเนื้อหาจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)

  
 

 


เปิดอ่าน