ชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส" ค้านออกกฎหมายคุมสื่อ

"ชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส" ค้านออกกฎหมายคุมสื่อ

ชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ แสดงความห่วงใยกรณีที่กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน และคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พยายามผลักดันกฎหมายที่ออกมาควบคุมสื่อ โดยพวกเขาเห็นว่าเป็นการขัดกับหลักการประชาธิปไตยและสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาธิปไตย  นอกจากนี้ยังแสดงความกังวลต่อความพยายามของ คสช.  ในความพยายามนำเสนอการปฏิรูปสื่อ  ด้วยเกรงว่าลักษณะแห่งความพยายามดังกล่าว เป็นการคุกคามสื่อ แทรกแซงสื่อ และมีเจตนาแฝงเร้นในการควบคุม ครอบงำ และบงการสื่อมากกว่า 
 
     ชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส จึงขอแถลงการณ์แสดงความกังวลและห่วงใย ต่อสถานการณ์ “ก้าวถอยหลังลงคลอง” ของคณะผู้รักษาความสงบแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการทั้งสองคณะ ต่อทัศนคติความคิด ความเชื่อ และการวางคุณค่าอันยังความล้าหลังต่อสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนทุกรูปแบบในประเทศไทย และจะขยายเป็นจุดด่างดำในความเป็นประชาธิปไตยที่ คสช.สร้างขึ้น เราขอคัดค้านพฤติการณ์ดังกล่าวนี้ และจะร่วมต่อสู้ให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพอันยั่งยืน มั่นคง ของสื่อมวลชนเฉกเช่นที่ได้เคยต่อสู้มา และจะร่วมสนับสนุนการต่อสู้ขององค์กรวิชาชีพสื่อทั้งหกองค์กร อันได้แก่ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย 

    " เราเรียกร้องให้ผู้ครองอำนาจรัฐตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของความเป็นประชาธิปไตย ที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะถอยหลังลงคลองลึกเลยเถิดอย่างไร้เหตุผล เราเรียกร้องให้ประชาชนตื่นตัว ตระหนักรู้ถึงสิทธิ เสรีภาพ ของสื่อมวลชน สิทธิของการรับรู้ซึ่งปราศจากการแทรกแซงจากอำนาจรัฐ ไม่มีระบอบประชาธิปไตยใดเลย ที่กดขี่ครอบงำ และบงการสื่อมวลชน นอกจากระบอบอำนาจนิยมเผด็จการ "
 
    ทั้งนี้ชมรมนักข่าวอาวุโสมี นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นกรรมการ โดยมี นายบัณฑิต รัชวัฒนะ อดีตนักข่าวหนังสือพิมพ์บาวกอกโพสต์  เป็นรักษาการประธานชมรม   นอกจากนี้ยังมีสมาชิกอาทิ นางคณิต นันทวาณี  อดีตนักข่าวหนังสือพิมพ์บ้านเมือง  นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์  จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เป็น เลขานุการ ชมรม นาย นายบุตรดา ศรีเลิศชัย อดีตนักข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เป็น กรรมการ นายพิศาล พ้นภัย อดีตนักข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้าเป็นกรรมการ
 


เปิดอ่าน