"ดอน" บินร่วมพิธีส่งมอบตำแหน่ง ปธ. จี77 ต่อให้ "เอกวาดอร์"

การเมือง  :  11 ม.ค. 2560

รมว.กต. เดินทางร่วมพิธีส่งมอบตำแหน่ง ปธ. จี77 ส่งไม้ต่อให้ "เอกวาดอร์" พร้อมเปิดตัว "หนังสือแนวคิด ศก.พอเพียง" แบ่งปันประสบการณ์พัฒนาประเทศให้กับนานาชาติ

            11 ม.ค.60 - นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานกลุ่ม77 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ในวันที่ 13 มกราคม 2560 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานกลุ่ม 77 วาระปี 2559 จะกล่าวสรุปผลงานการเป็นประธานกลุ่ม 77 ของไทยและส่งมอบตำแหน่งประธานกลุ่มฯ ให้กับนาย Rafael Correa ประธานาธิบดีเอกวาดอร์ ประธานกลุ่ม 77 วาระปี 2560 โดยนาย António Guterres เลขาธิการสหประชาชาติ และนาย Peter Thompson ประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 71 จะเข้าร่วมพิธีส่งมอบฯ ดังกล่าวด้วย 

                                                      

             มีรายงานว่า ก่อนพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานกลุ่ม 77 ไทยจะร่วมกับสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้ - ใต้ (United Nations Office for South-South Cooperation – UNOSSC) จัดกิจกรรมเปิดตัวหนังสือเรื่อง Sustainability in Thailand: Experience for Developing Countries ในวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก โดยไทยได้รับเลือกจาก UNOSSC ให้เป็นประเทศแรกที่ตีพิมพ์หนังสือฉบับดังกล่าว ภายใต้วารสารชุดใหม่ของ UNOSSC ชื่อ South-South In Action เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินความร่วมมือใต้ - ใต้และไตรภาคี และแนวทางการดำเนินงานจากการเป็นประเทศรับสู่การเป็นประเทศผู้ให้รายใหม่ (emerging donor) โดยในหนังสือฉบับดังกล่าว ไทยได้มุ่งแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการดำเนินโครงการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

                                                            

             ในโอกาสการเปิดตัวหนังสือดังกล่าว ไทยจะร่วมกับ UNOSSC จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อ “Pathways to Sustainability: Thailand’s Sufficiency Economy Philosophy” เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินโครงการความร่วมมือใต้ - ใต้ และไตรภาคีของไทย โดยเฉพาะการดำเนินโครงการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนมุมมองกับประเทศที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่าง ๆ โดยคาดว่าจะมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

               


เปิดอ่าน