เปิด!! ขั้นตอนแก้ไข รธน.ชั่วคราว-ร่าง รธน.

การเมือง  :  10 ม.ค. 2560
แก้รัฐธรรมนูญชั่วคราว, แก้ร่างรัฐธรรมนูญ, คสช., ครม., สำนักราชเลขาธิการ, การเมือง, คมชัดลึก, เปิด, ขั้นตอน, แก้ไข, รธน, ชั่วคราว, ร่าง, ขั้นตอนแก้ไข, รธนชั่วคราว-ร่าง

ขั้นตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว และแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญตามที่สำนักราชเลขาธิการแจ้งมา

ขั้นตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว และแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญที่ทูลเกล้าฯไปแล้วเพื่อให้เป็นไปตามที่สำนักราชเลขาธิการแจ้งมา หลังจากวันนี้ (10 ม.ค.60) คสช. และ ครม. เห็นควรให้เสนอ สนช.ดำเนินการแก้ไข มีดังนี้

1.คสช.-ครม.เห็นควรเสนอให้ สนช.แก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว (10 ม.ค.60)

2.สนช.ประชุมแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวภายใน 15 วัน (13 ม.ค.60)

3.ทูลเกล้าฯร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวภายใน 15 วันนับแต่วันที่ สนช.เห็นชอบ

4.หลังโปรดเกล้าฯรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว นายกฯขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญคืน มาดำเนินการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นที่สำนักราชเลขาธิการแจ้งมา และนำขึ้นทูลเกล้าภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับพระราชทานคืน

5.ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ หรือหากพระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมา หรือเมื่อพ้น 90 วันแล้วไม่พระราชทานคืนมา ให้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นตกไป

 

**รัฐธรรมนูญชั่วคราว คือ รัฐธรรมนูญฉบับของ คสช.ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

**ร่างรัฐธรรมนูญ คือ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ

เปิด!! ขั้นตอนแก้ไข รธน.ชั่วคราว-ร่าง รธน.

 


เปิดอ่าน