"ครูมีความสำคัญ ครูต้องเป็นคนดี มีคุณภาพ"

นายกฯ, เด็ก, พัฒนา, ไม่ทุจริต, ฟุ่มเฟือย, คมชัดลึก, ครู, มีความสำคัญ, ต้อง, เป็น, คนดี, คุณภาพ, ครูมีความสำคัญ, ครูต้องเป็นคนดี, มีคุณภาพ, ครูมีความสำคัญ ครูต้องเป็นคนดี มีคุณภาพ, เทิดเกียรติคุณครู, พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน

นายกฯ ฝากครู เป็นคนดีมีคุณภาพ สอนเด็กๆ พัฒนาตนเอง ไม่ทุจริต ไม่ฟุ่มเฟือย

 

 

          10 ม.ค.60 - ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นำนักเรียน นักศึกษา พร้อมศิลปินดารา เข้าพบนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อมอบดอกกล้วยไม้ ดอกไม้ประจำวันครู และซีดีเพลง "เทิดเกียรติคุณครู" พร้อมเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีการงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 ในวันที่ 16 ม.ค. สำหรับงานวันครูในปีนี้ โดยกำหนดแก่นสารของการจัดงานวันครูว่า "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
          นายกรัฐมนตรี กล่าวกับเด็กๆ ว่า "ครูมีความสำคัญ ดังนั้นครูต้องเป็นคนดี มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการสั่งสอนศิษย์ให้เป็นบุคลากรสำคัญในการพัฒนาประเทศ พร้อมขอให้เด็กๆให้ความสำคัญกับสังคม เพราะทุกคนก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในสังคม ที่สำคัญทุกคนต้องมีการพัฒนาตนเอง ควบคู่ไปกับการเป็นคนดี ต้องไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นอนาคตของประเทศใน 20 ปีข้างหน้า ขอเด็กๆอย่าฟังคำพูดของคนที่ไม่ดี ทุกคนต้องตั้งเป้าหมาย เพื่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมาย ซึ่งผมเข้ามาทำหน้าที่เป็นสะพานให้ทุกคนก้าวข้ามสิ่งที่ไม่ดี ซึ่งความหมายทั้งหมดก็อยู่ในเนื้อเพลงที่ผมแต่งขึ้น "

          พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้ถามเด็กๆว่ารู้จักเพลง สะพาน หรือไม่ และให้ไปฟังเพลงสะพาน พร้อมให้ข้อคิดแก่เด็กว่าสังคมมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ดังนั้นทุกคนต้องช่วยกัน ทำให้มีคนดีมากกว่าคนไม่ดี นอกจากนี้ทุกคนต้องมีความกตัญญูและให้ความเคารพต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ และอย่าทำสิ่งที่ไม่ดี และไม่ฟุ่มเฟือยหรือตามกระแส เช่น เรื่องการใช้โทรศัพท์ราคาแพง และให้ทุกคนกราบพ่อแม่ ซึ่งถือเป็นพระในบ้าน และกราบครูในวันครู 

          ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้อุ้มและหอมแก้มเด็กนักเรียน พร้อมบอกว่า ตนเองก็มีลูกสาวฝาแฝด แต่ตอนนี้โตแล้ว จึงอุ้มและหอมไม่ได้

          ขณะที่เด็กๆ ได้อวยพรนายกรัฐมนตรีให้มีสุขภาพแข็งแรงและทำงานเพื่อประเทศชาติตลอดไป.

 


 


เปิดอ่าน