ปชช.คาดการเมืองไทย ปี 60 สงบสุขมากขึ้น แต่ปราบทุจริตแย่ลง

ปชช., การเมืองไทย, ปี60, เข้มแข็ง, มากขี้น, ข่าวการเมือง, คมชัดลึก, ปชช, คาด, การเมือง, ไทย, สงบสุข, มากขึ้น, แต่, ปราบ, ทุจริต, แย่, ปชชคาดการเมืองไทย, สงบสุขมากขึ้น, แต่ปราบทุจริตแย่ลง, สวนดุสิตโพล, ดีขึ้น, แย่ลง, บุคคล, หน่วยงาน

ปชช.คาดการเมืองไทย ปี60 การบริหารบ้านเมืองเข้มแข็ง สงบสุขมากขึ้น เพราะ รบ.มีนโยบายชัดเจน คุมสถานการณ์ได้ดี แต่การปราบปรามทุจริต-ความขัดแย้งในบ้านเมืองแย่ลง

 

 

          7 ม.ค. 59 - สถานการณ์การเมืองไทย ปี 2560 ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งของรัฐบาลที่จะบริหารบ้านเมืองตามโรดแมปที่เหลือเวลาอีกเพียง 1 ปี หลายฝ่ายต่างจับตามองว่าการเมืองไทยจะเป็นไปในทิศทางใด ทั้งการร่างกฎหมายลูก การเตรียมความพร้อมของพรรคการเมือง และการทำงานองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเมืองไทย “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,266 คน ระหว่างวันที่ 1-6 มกราคม 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

          1.“การเมืองไทย” ปี 2560 ที่ประชาชนคาดว่าน่าจะ “ดีขึ้น”

อันดับ 1 การบริหารบ้านเมืองให้เข้มแข็งมั่นคง 68.95% เพราะรัฐบาลมีนโยบายชัดเจน เอาจริงเอาจัง แต่ละกระทรวงมีการทำงานที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ฯลฯ

อันดับ 2 ความสงบสุขของบ้านเมือง 66.28% เพราะรัฐบาลยังควบคุมดูแลสถานการณ์ต่างๆได้ดี หลายฝ่ายอยากเห็นบ้านเมืองสงบสุขและดีขึ้น ฯลฯ

อันดับ 3 การร่างรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกที่สมบูรณ์ 57.06% เพราะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ มีความสำคัญและส่งผลต่อประเทศชาติและประชาชน ประชาชนได้ใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ  

          2.“การเมืองไทย” ปี 2560 ที่ประชาชนคาดว่าน่าจะ “แย่ลง”

อันดับ 1 การปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น 70.85% เพราะการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ เป็นปัญหาที่มีมาทุกยุคทุกสมัย อาศัยช่องโหว่จากโครงการต่างๆ ฯลฯ

อันดับ 2 การแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง 69.67% เพราะรัฐบาลยังไม่สามารถสร้างความปรองดองทางการเมืองได้อย่างแท้จริง ถูกมองว่าเป็นรัฐบาลทหาร ฯลฯ

อันดับ 3 รัฐบาลไม่สามารถทำตามโรดแมป 54.50% เพราะมีกระแสข่าวว่าจะมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไป มีหลายเรื่องที่รัฐบาลยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ฯลฯ

          3.“บุคคล” หรือ “หน่วยงาน” ที่ประชาชนฝากความหวังว่าจะช่วยให้ “การเมืองไทย” ปี 2560 ดีขึ้น  

อันดับ 1 นายกรัฐมนตรี 73.02% อันดับ 2 ประชาชนทุกคนทุกฝ่าย 64.39% อันดับ 3 รัฐบาล 61.10% อันดับ 4 ข้าราชการประจำ 56.34% และ อันดับ 5 นักการเมือง 48.77%

 

 

 

   


เปิดอ่าน