กรธ.ยันไม่มีเซ็ตซีโร่องค์กรอิสระ

การเมือง  :  19 พ.ย. 2559
คมชัดลึก, กรธ., ไม่เซ็ตซีโร่องค์กรอิสระ, ยัน, ไม่มี, เซ็ต, โร่, องค์กรอิสระ

โฆษกกรธ.ยันไม่มีเซ็ตซีโร่องค์กรอิสระ ยกร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญเสริมความเข้มแข็ง ติดดาบให้กกต. พร้อมวางระบบให้พรรคทำงานทางการเมือง

 

         เมื่อวันที่19พ.ย.59 นายนรชิต สิงหเสนี โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวในรายการกรองข่าววันเสาร์ เอฟเอ็ม102ถึงการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมว่าด้วยกรรมการการเลือกตั้ง และพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ว่า ขณะนี้เหลือการยกร่างอีกไม่กี่มาตรการก็จะเสร็จสมบูรณ์ แต่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการแก้ไขอีก เพราะยังเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอยู่ โดยเป็นการยกร่างตามรัฐธรรมนูญ ในส่วนของกรรมการกกต. เพิ่มจาก5เป็น7คน เป็นการเพิ่มกกต.สายกฎหมาย ตามที่รัฐธรรมนูญเพิ่มอำนาจหน้าที่ติดดาบให้จัดการกับการซื้อสิทธิขายเสียง ปราบปรามการทุจริตเลือกตั้ง จึงต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายเพิ่ม ทั้งนี้ใน กรธ.มีอดีตกกต.ร่วมอยู่2คน จึงได้นำประสบการณ์มาถ่ายถอดสู่กรธ. ว่าในอดีตกกต.ไม่มีอำนาจจัดการความผิดซึ่งหน้า ต้องนำเรื่องเข้าสู่วาระการพิจารณาของกรรมการกกต. การแก้ไขทุกอย่างมีที่มาจากการรับฟังความคิดเห็นไม่ได้เกิดจากอคติใดๆ หรือกรณี กกต.จังหวัดที่มีอำนาจมากแต่อาจไม่ได้มีความเป็นกลางเหมือน กกต.กลาง และอาจเป็นตัวแทนของกลุ่มอิทธิพลจึงพิจารณาว่าไม่ควรมีกกต.จังหวัด หรือเปิดให้มีการรับสมัครกกต.จังหวัด โดยให้กกต.กลางเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกทำหน้าที่จัดการการเลือกตั้ง เพื่อให้มีบัญชีรายชื่อแล้วส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดต่างๆตามภูมิภาค โดยไม่ให้มีการวางตัวไว้ล่วงหน้า ผลพลอยได้ทำให้ได้คนดีและไม่ต้องจ่ายเงินเดือนประจำ แต่จ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในช่วงปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง2-3เดือน แนวคิดดังกล่าวเป็นการออกแบบให้ภาคประชาชน องค์กรเอกชน องค์กรนักศึกษา เข้ามาจัดการดูแลการเลือกตั้ง โดยกกต.มีหน้าที่กำกับดูแลการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์เที่ยงธรรม เพราะกกต.5คนจัดการเลือกตั้งไม่ได้ ต้องอาศัยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของนายทะเบียนพรรคการเมือง มองว่าเป็นงานประจำที่เลขาธิการกกต.สามารถทำได้

          โฆษก กรธ. กล่าวอีกว่า สำหรับการกำหนดคุณสมบัติของกกต. ว่า ต้องเคยผ่านการบริหารหน่วยงานมาแล้ว อธิบดีหรือเทียบเท่า ประเด็นคือต้องการยกระดับให้มีประสบการณ์ผ่านการบริหารมาแล้ว หลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ ประเด็นคุณสมบัติอาจกระทบถึงคุณสมบัติของกรรมการในองค์กรอิสระ และศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น ซึ่งในบทเฉพาะกาลได้กำหนดไว้ชัดว่า หากคุณสมบัติไม่ครบให้ทำหน้าที่ไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งบุคคลใหม่ 

         "ส่วนข้อวิจารณ์ที่ว่าจะเป็นการเซ็ตซีโร่องค์กรอิสระและพรรคการเมืองนั้น คงคิดกันมากไป ถ้าคุณสมบัติครบก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ข้อกำหนดที่กำหนดขึ้นใหม่เพื่อไม่ต้องการให้พ้นจากองค์กรอิสระหนึ่งไปแล้วก็ไปเป็นกรรมการในอีกองค์กรหนึ่ง ในส่วนของพรรคการเมืองก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่สมาชิกพรรคต้องมีหน้าที่เพิ่มขึ้น ไม่ใช่พรรคเป็นของคนใดคนหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อให้พรรคการเมืองเข้มแข็งขึ้น ในส่วนของกกต.ต้องทำงานเชิงรุกมากขึ้นเช่นเข้าไปตรวจสอบเงินบริจาคของพรรการเมืองได้ โดยไม่ต้องรอรายงานที่พรรคการเมืองส่งมาให้ สำหรับการจัดตั้งพรรคการเมืองทำได้ง่ายขึ้น มีสมาชิก15คน ขอจองชื่อจัดตั้งพรรคการเมืองไว้ได้ก่อน แล้วไปหาสมาชิกพรรคให้ครบ500คนเพื่อจัดตั้งพรรคการเมือง เป็นพรรคที่จัดตั้งเพื่อทำงานการเมืองอย่างแท้จริง ไม่ใช่ตั้งขึ้นเพื่อหวังเงินอุดหนุนจากกกต.หรือเป็นเครื่องมือให้นายทุนทางการเมือง

 


เปิดอ่าน