องค์การพิทักษ์รธน. ร้องชะลอ ร่างแผนคุ้มครองศาสนาฯเข้า ครม.

การเมือง  :  14 พ.ย. 2559
องค์การพิทักษ์รธน. ร้องชะลอ ร่างแผนคุ้มครองศาสนาฯเข้า ครม., การเมือง คมชัดลึก, องค์การ, พิทักษ์, รธน, ร้อง, ชะลอ, ร่าง, แผน, คุ้มครอง, ศาสนา, เข้า, ครม, องค์การพิทักษ์รธน, ร้องชะลอ, ประยุทธ์, กรมการศาสนา

“สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย-เครือข่ายคริสต์ศาสนิกชน” ร้อง “ประยุทธ์” กล่าวโทษ “กรมการศาสนา” จี้ ชะลอนำ ร่างแผนอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาฯ เข้าครม.พรุ่งนี้

           14 พ.ย.59 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยและเครือข่ายคริสต์ศาสนิกชนประมาณ 100 คน นำโดยนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และศจ.ดร.สุรพล บุญประถัมภ์ นายกสมาคมสหพันธกิจคริสเตียนได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อร้องเรียนกล่าวโทษกรมการศาสนาต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ผ่าน นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ระงับแผนมาตรการฯ ที่ขัดต่อคำสั่ง คสช. โดยมีพ.อ.คฑาวุธ ขจรกิตติยุทธ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับเรื่อง                                                         

          โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่ากรณี คสช. มีคำสั่งที่ 49/2559 เรื่องมาตรการอุปถัมภ์ และคุ้มครองศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรทางศาสนาต่างๆที่ทางราชการรับรองร่วมกันกำหนดมาตรการ และกลไกในการส่งเสริมความเข้าใจอันดี และความสมานฉันท์ของศาสนิกชนของทุกศาสนา การนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปประเทศ แต่กรมศาสนาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นเรื่อง ได้เชิญผู้แทนองค์กรศาสนาคริสต์เพียง 5 องค์กร เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำร่างดังกล่าว และมิได้เชิญองค์กรศาสนาคริสต์อื่น โดยอ้างว่าทางราชการไม่ได้รับรอง ซึ่งองค์กรศาสนาคริสต์ นอกเหนือจาก 5 องค์กร เห็นว่าไม่เป็นธรรม และไม่ถูกต้อง จึงขอให้นายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาสั่งการให้กรมการศาสนา ดำเนินการเชิญหรือเรียกให้องค์กรศาสนาคริสต์อื่นๆ ที่ทางราชการให้การรับรองตามกฎหมาย นอกเหนือจากองค์กรศาสนาคริสต์ ทั้ง 5 องค์กร ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำร่าง แผนหรือมาตรการ และกลไกในการส่งเสริม ความเข้าใจอันดี และความสมานฉันท์ของศาสนิกชนทุกศาสนา ตามเจตนารมณ์ของคำสั่ง คสช.ที่ 49/2559 

          นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ตามที่ คสช.มีคำสั่งที่ 49/2559 เพื่อกำหนดมาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาทุกศาสนาในไทยนั้น แต่ปรากฎว่าในการจัดทำ (ร่าง) แผนมาตรการและกลไกในการส่งเสริมและคุ้มครองคริสต์ศาสนาในประเทศไทยนั้น กรมการศาสนากลับเลือกปฏิบัติ ไม่เชิญตัวแทนขององค์กรคริสต์ศาสนาที่ราชการ รับรองแล้วทุกองค์กรมาร่วมหารือจัดทำแผนฯดังกล่าว โดยเลือกเชิญเฉพาะแต่องค์กรคริสต์ศาสนาบางองค์กรเท่านั้น ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ แสวงหาผลประโยชน์ ก่อให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มของศริสต์นิกชนทั้งหลาย และก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด กรณีดังกล่าวเครือข่ายสหพันธกิจคริสเตียนในประเทศไทยจึงได้ร้องขอความช่วยเหลือมายังสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเพื่อช่วยเรียกร้องความเป็นธรรมและความยุติธรรมกลับคืนมาสู่คริสต์ศาสนิกชนทั้งหลายด้วย                      

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มได้ส่งตัวแทนจำนวน 26 คน เข้าชี้แจงว่า ต้องการให้ชะลอการนำ (ร่าง) แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ตามคำสั่ง คสช.ที่ 49/2559 เข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ไว้ก่อน ซึ่งทราบมาว่า จะมีการนำเสนอที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณาในวันพรุ่งนี้ ( 15 พ.ย.) และขอให้ภาครัฐ ได้เชิญองค์กรศาสนาคริสต์อื่น ที่ทางราชการให้การรับรองตามกฏหมาย ได้เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อให้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำ(ร่าง)แผนดังกล่าว ซึ่งทางกลุ่มฯเห็นว่า หากที่ประชุม ครม. ได้มีมติพิจารณาไปแล้ว จะทำให้แก้ไขได้ยากยิ่งขึ้น ซึ่งทาง พ.อ.คฑาวุธฯ ได้ชี้แจงว่า จะนำเรื่องเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป และผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไร ขอให้ติดตามอย่างต่อเนื่อง ตัวแทนจึงได้ออกจากห้องประชุม เพื่อไปชี้แจงให้กับสมาชิกที่รออยู่ด้านนอกทราบต่อไป 


เปิดอ่าน