ติวทูตไทยแนะแนวแจงต่างชาติ

คมชัดลึก, ข่าวการเมือง, สำนักราชเลขาธิการ, รธน., ทูตไทย, ติว, ทูต, ไทย, แนะแนว, แจง, ต่างชาติ, วิษณุ

"วิษณุ" ติวทูตไทย แนะแนวชี้แจงต่างชาติ หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ เผย ส่งร่างรธน.ไปยังสำนักราชเลขาธิการแล้ว 

 

          9 พ.ย. 59 - นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวบรรยายในการประชุมเอกอัครราชทูตไทยและกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก ประจำปี 2559 เกี่ยวกับแนวทางดำเนินงานหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่และแนวทางการปฏิรูประบบราชการและการบริหารราชการแผ่นดินให้รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ว่า เป็นการมอบนโยบาย และเกร็ดความรู้ที่เอกอัครราชทูตไทย ต้องไปชี้แจงกับต่างประเทศ ในเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง และยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปีข้างหน้า รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปกระทรวงการต่างประเทศ และงานราชการในต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลจะมีคำถามไปยังข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ส่วนการปฏิบัติให้ขึ้นอยู่กับกระทรวงการต่างประเทศจะป็นผู้กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องเน้นย้ำเรื่องโรดแม็ป เพราะต่างประเทศคงไม่สับสน  
          ทั้งนี้ นายวิษณุ ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ได้ส่งร่างรัฐธรรมนูญไปยังสำนักราชเลขาธิการแล้ว ยืนยันว่า ไม่ได้กังวลว่าร่างรัฐธรรมนูญจะขัดต่อกฎหมาย เพราะก่อนหน้านี้ได้ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว ซึ่งในส่วนที่ต้องเติมในจุดไข่ปลา (ช่องว่าง) 4-5 บรรทัด คือ ในส่วนของศุภมัสดุ (นับเวลาแบบโบราณ) ที่เป็นคำเริ่มต้นของร่างรัฐธรรมนูญทุกฉบับ และอีกส่วนที่เว้นไว้เป็นพระปรมาภิไธย.

 

 


  
 


เปิดอ่าน