ไทย มอบเงินกู้ภัยแล้ง - ปัญหาน้ำเค็มในเวียดนาม3.5ล้านบาท

การเมือง  :  27 มิ.ย. 2559
สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศเวียดนาม,มอบเงิน,3.5 ล้านบาท,ปัญหาภัยแล้ง - น้ำเค็ม,ภาคเอกชนไทยในเวียดนาม

รบ.ไทย ผนึกกำลังภาคเอกชนไทย มอบเงินช่วยเหลือแก่ทางการเวียดนาม ใช้กู้ภัยแล้ง - น้ำเค็มหนุน 1 แสนดอลล่าร์สหรัฐหรือ3.5 ล้านบาท

 

          นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย พร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนไทยในเวียดนาม ได้แก่ นางจริยา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด นายโชติ แก้วเพชร ผู้แทนบริษัท ซีพี เวียดนาม จำกัด และนางสาวณัฐติกา กันพะลง ผู้แทนธนาคารกรุงเทพ สาขากรุงฮานอย ได้เข้าพบนาย Nguyen Thien Nhan ประธานคณะกรรมการกลางแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม เพื่อมอบเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยและภาคเอกชนไทยในเวียดนาม 10 แห่ง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและการหนุนแทรกของน้ำเค็มในเวียดนาม จำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ 


เปิดอ่าน