“ประวิตร”สั่งเหล่าทัพขุดลอกแหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ      

ประวิตร

"บิ๊กป้อม”สั่งเหล่าทัพขุดลอกแหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติฯในหลวง-ราชินี 1,231 บ่อ ให้เสร็จภายเดือน ส.ค.นี้ รับมืออุทกภัย –กักน้ำไว้เมื่อเกิดภัยแล้ง 

          พล.ต.คงชีพ  ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหม ที่มีพล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี (รองนรม.)และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม(รมว.กห.)เป็นประธานว่า รมว.กห.ได้มอบนโยบายให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กห. (นขต.กห.)และผู้บัญชาการเหล่าทัพสนับสนุนขับเคลื่อน โครงการ“70 ปีครองราชย์ ประชารัฐรวมใจภักดิ์ ป่ารักษ์น้ำตามรอยพ่อ”อย่างต่อเนื่องและเต็มกำลังความสามารถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ 12 ส.ค.59 และได้กำชับให้ กองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกใช้เครื่องมือช่างและทรัพยากรของกองทัพที่มีอยู่ ขับเคลื่อนกิจกรรมประกอบโครงการบูรณาการขุดลอกแหล่งน้ำทั่วประเทศ จำนวน 1,213โครงการ ให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนด คือ สิงหาคม 2559 โดยจะมีพื้นที่กว่า 2 ล้านไร่ ครอบคลุม 70 จังหวัด และประชาชนได้รับประโยชน์เกือบ 5 แสน  หรือ 4.73 ครัวเรือน 

          ทั้งนี้เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในฤดูฝน รวมทั้งเตรียมการรองรับน้ำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักและกระจายน้ำเข้าพื้นที่ต่าง ๆ ที่เคยได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เพื่อใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร ขณะนี้มีความคืบหน้าประมาณ 60 %ก็ให้เร่งโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติอีก 54 โครงการที่ทำคู่กันไป ซึ่งโครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินงานถึงสิ้นปี ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ 1.3 แสนไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์เกือบ 1.7 หมื่นครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของรัฐบาลในภาพรวม

        พล.ต.คงชีพ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้บางพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิดปัญหาน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่ม อาจทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ รมว.กห.จึงขอให้นขต.กห. และเหล่าทัพ เตรียมความพร้อมและให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยทันที ตลอดจนให้ประสานกับส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือและสนับสนุนการบูรณะพื้นที่ให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว

                   

 

        


เปิดอ่าน