'ปู'ย้ำลต.ยุติขัดแย้งแบบสันติวิธี

'ยิ่งลักษณ์' ไหว้เจ้าตรุษจีน ก่อนเข้าทำงานที่สนง.ปลัดกลาโหมเมืองทองฯ แจงการเลือกตั้งเป็นกลไกยุติความขัดแย้งแบบสันติวิธี

 

                        30 ม.ค. 57  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อเวลา 10.45 น.  น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเดินทางเข้ามายังสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อปฏิบัติภารกิจตามปกติ ร่วมทั้งได้หารือและรับทราบ พร้อมประเมินสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่ม กปปส. โดยช่วงเช้าได้มีรัฐมนตรีทยอยเข้ามาบางส่วน อาทิ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายวราเทพ รัตนากร รมต.สำนักนายกรัฐมนตรีและรมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น

                        ทั้งนี้รายงานข่าว เปิดเผยว่า ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้ามาปฏิบัติภารกิจ ได้ทำพิธีไหว้เจ้า และไหว้บรรพบุรุษ ที่บ้านพักในซอยโยธินพัฒนา 3 ตามประเพณีวันตรุษจีน

                        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการรักษาความปลอดภัยบริเวณรอบสำนักงานปลัดกลาโหม ก็ยังคงเป็นไปอย่างเข้มงวดมีการวางแนวลวดหนามรอบตัวอาคารและมีเจ้าหน้าทหารยืนประจำจุดเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยเช่นเดิม

 

 

 

ชี้การเลือกตั้งเป็นกลไกยุติความขัดแย้งแบบสันติวิธี 

 

                        น.ส.ยิ่งลักษณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก โดยระบุว่า " พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่าน ขณะนี้ในสังคมไทยมีความกังวลว่า การเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมีขึ้นจะนำไปสู่สถานการณ์ทางการเมืองที่วุ่นวายและรุนแรงยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันยังมีคนอีกจำนวนมากที่เห็นว่า การเลือกตั้งจะเป็นการรักษาซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานและระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นการเลือกตั้งที่มีความหมายมากที่สุดครั้งหนึ่ง เนื่องจากจะเป็นแสงสว่างที่เปิดทางไปสู่การกำหนดอนาคตของประเทศไทยตามครรลองประชาธิปไตย เพราะการเลือกตั้งคือกลไกที่จะยุติความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความเห็นที่แตกต่างกันในแบบสันติวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง รวมทั้งเป็นการสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนเสียงส่วนใหญ่ พร้อมกับจะได้รับรู้รับฟังเสียงส่วนน้อยด้วย เพราะทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีสิทธิเสรีภาพเสมอกัน

                        ผู้แทนราษฎรคือตัวแทนของคนไทยทุกคน จึงต้องรับฟังเสียงทุกเสียง ยิ่งไปกว่านั้น ผู้แทนราษฎรและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะต้องขับเคลื่อนให้ประเทศเดินหน้าอย่างมีส่วนร่วม เปิดให้คนไทยทุกกลุ่มสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ เพราะประเทศไทย เป็นของคนไทยทุกคน เราจึงต้อง ร่วมกันหลีกเลี่ยงการสร้างเงื่อนไขที่จะให้เกิดความรุนแรง เพื่อให้สังคมไทยยังเป็นสังคมที่มีเมตตา และความเอื้ออาทรต่อกัน ให้ลูกหลานไทยได้จดจำ และให้ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ว่า คนไทยทุกคนได้ร่วมมือ ร่วมใจกันช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้ ด้วยการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี

                        วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ที่กำลังจะมาถึงนี้ จะเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่เราทุกคนจะร่วมกันใช้ 1 สิทธิ 1 เสียงที่เท่าเทียมกันมากำหนดอนาคตประเทศ เพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นทางออกที่จะช่วยให้ประเทศสามารถเดินไปข้างหน้าได้ ซึ่งแม้จะมีอุปสรรคขวากหนาม แต่หากเรายึดหลักสันติ ยึดกติกา และแก้ปัญหาไปทีละขั้นตามหลักประชาธิปไตยและกรอบนิติธรรม เราก็จะสามารถประคับประคองและแก้ไขให้สถานการณ์ต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้

                        รัฐบาล พร้อมกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะพยายามอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อดูแล สวัสดิภาพของพี่น้องประชาชน และรักษาไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิของกฎหมายและระบอบประชาธิปไตยที่เป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน "

 

 

 


เปิดอ่าน