เผยเบื้องลึกครม.เด้ง'หมอพรทิพย์'

เผยเบื้องลึกครม.เด้ง'หมอพรทิพย์' ชิงจังหวะคุณหญิงไปจีน เจ้าตัวยันต้องทำงานในตำแหน่งใหม่ให้ได้


              21พ.ค.2556 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนกระทรวงยุติธรรม จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย 1.แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ และตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.พันโท เอนก ยมจินดา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นั้น

              แหล่งข่าวจากระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่ากระทรวงยุติธรรมเตรียมเสนอวาระการโยกย้ายตำแหน่งผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นวาระจรเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) มาแล้วหลายครั้ง โดยมีการเตรียมการนานกว่า 1 เดือน แต่ติดปัญหาอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะข้อโต้แย้งที่ว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติรับคดีการจัดซื้อเครื่องตรวจระเบิดและสารเสพติดระยะไกล หรือจีที 200 ของสถาบันนิติวิทย์ฯไว้ไต่สวนเนื่องจากคดีมีมูลความผิดจากการจัดซื้อในราคาแพงเกินจริง ซึ่งการจัดซื้อเครื่องจีที 200 ของสถาบันนิติวิทย์ฯ มี พ.ท.นพ.เอนก ยมจินดา รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สมัยที่เป็นรองผอ.สถาบันนิติวิทย์ฯ ลงนามอนุมัติการจัดซื้อ โดยไม่มีชื่อของ พญ.คุณหญิงพรทิพย์เข้าไปเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน แต่ พ.ท.นพ.เอนก ชี้แจงว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและพร้อมให้การต่อสู้แก้ข้อกล่าวหาในชั้นการไต่สวนของป.ป.ช.

              อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในสถาบันนิติวิทย์ฯ โดยเฉพาะการบริหารงานภายในซึ่งมีปัญหาความขัดแย้งสูงมาก จึงจำเป็นต้องขยับพญ.คุณหญิงพรทิพย์เข้ามาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ว่างอยู่ เพราะหากเสนอให้ครม.ต่ออายุพญ.คุณหญิงพรทิพย์อีก 1 ปี คาดว่าจะมีความพยายามผลักดัน พ.ต.ท.ปิยวิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ หลานชายของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี ขึ้นเป็นรองผอ.สถาบันนิติวิทย์ เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเป็นผอ.สถาบันนิติวิทย์ฯในปี 2557 ซึ่งหากยอมทอดเวลาออกไปจะไม่สามารถแก้ปัญหาภายในสถาบันนิติวิทย์ฯได้

              จนกระทั่งสัปดาห์นี้ พญ.คุณหญิงพรทิพย์ เดินทางไปประเทศจีน ขณะที่พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งก่อนหน้ามีกำหนดเดินทางไปราชการต่างประเทศแต่เดินทางกลับถึงประเทศไทยก่อนแล้ว จึงชิงเสนอวาระการแต่งตั้งโยกย้ายเข้าสู่การพิจารณาของครม. โดยพญ.คุณหญิงพรทิพย์จะเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 23 พ.ค. เวลา 21.00 น.

              พญ.คุณหญิงพรทิพย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนยังอยู่ในประเทศจีน ทราบข่าวแล้ว ว่า ครม.มีมติไม่ต่ออายุราชการในตำแหน่งอีก 1 ปี โดยก่อนหน้านี้ ก็มีข่าวมาเป็นระยะ ว่าจะมีการโยกย้ายสลับตำแหน่ง และยอมรับว่าที่ผ่านมาฝ่ายการเมืองเกิดความไม่พอใจในการทำงานอยู่บ้าง  ทั้งนี้การเป็นข้าราชการ ไม่ว่าจะถูกย้ายไปตำแหน่งใด ก็ต้องทำงานให้ได้ ส่วนที่จะมีการแบ่งงาน ให้เป็นที่ปรึกษาหรือดูแลกำกับหน่วยงานใด ตนยังไม่ทราบรายละเอียด

              สำหรับประวัติของ พญ.คุณหญิง พรทิพย์ ในปี 2544 ได้โอนย้ายจากตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา และหัวหน้าหน่วยนิติเวชและหน่วยตรวจศพ ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มารับราชการในกระทรวงยุติธรรม ตำแหน่งผอ.กองการแพทย์ เทียบเท่าข้าราชการซี 8 ในยุคที่นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม ต่อมาปี 2548 เมื่อกระทรวงยุติธรรมก่อตั้งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์สำเร็จ พญ.คุณหญิงพรทิพย์เข้ารับตำแหน่งรองผอ.สถาบันนิติวิทย์ฯ แต่มีบทบาทกระทบกระทั่งกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติบ่อยครั้ง ทำให้สถาบันนิติวิทย์ฯถูกจำกัดบทบาทจึงไม่สามารถตรวจพิสูจน์ศพในกรุงเทพฯและจังหวัดต่างๆได้ กระทั่งสถาบันนิติวิทย์ฯต้องปรับบทบาทและภารกิจไปปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทั่งปี 2551 ในสมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช พญ.คุณหญิงพรทิพย์ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.สถาบันนิติวิทย์ฯ และครองตำแหน่งยาวนาน 5 ปีเต็ม โดยที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเคยมีมติอนุมัติให้ต่ออายุราชการในตำแหน่งมาแล้ว 1 ปี แต่ครม.ไม่อนุมัติให้ต่ออายุราชการรอบที่ 2 จึงไม่สามารถดำรงตำแหน่งต่อเป็นปีที่ 6 ได้

              ผลงานเด่นของพญ.คุณหญิงพรทิพย์ เช่น การพิสูจน์ศพ “ห้างทอง ธรรมวัฒนะ” เข้าร่วมชันสูตรชิ้นเนื้อและรวบรวมหลักฐานในคดีที่นายแพทย์วิสุทธิ์ บุญเกษมสันติ ฆ่าหั่นศพแพทย์หญิงผัสพร ภรรยาของตนเอง ,การพิสูจน์เอกลักษณ์ผู้ตาย ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ ณ วัดย่านยาว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ,การพิสูจน์ศพนิรนามในสุสาน จ.ปัตตานี ,การหาหลักฐานเพื่อค้นหาทนายสมชาย นีละไพจิตร

              ส่วน พ.ท.นพ.เอนก เริ่มรับราชการที่กองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน รพ.พระมงกุฎเกล้า ต่อมาได้รับการทาบทามให้ร่วมก่อตั้งสถาบันนิติวิทย์ฯ ในปี 2545 จึงโอนย้ายมารับตำแหน่ง ผอ.สำนักมาตรฐาน และเป็นรองผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 3 ปี จนต้องขยับออกไปเป็นรองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนอีก 2 ปี และได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการระดับ 10 ในตำแหน่ง รอง ผอ.เลขาธิการศอ.บต. กระทั่งได้รับการสนับสนุนจากพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศอ.บต. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และพล.ต.อ.ประชา เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผอ.สถาบันนิติวิทย์ฯแทนคุณหญิงพรทิพย์


ครม.ตั้ง"สุรศิษฏ์"เป็นรองเลขาฯศอ.บต.

              ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุม ครม.ยังได้มีมติอนุมัติรับโอนและแต่งตั้งนายสุรศิษฏ์  บัวทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (นักบริหารระดับต้น) กระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ศอ.บต. (นักบริหารระดับสูง) ในตำแหน่งที่ว่าง ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

              นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการการเมืองพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 2 ราย และเห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังต่อไปนี้  1. ให้ข้าราชการการเมืองพ้นจากตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 1.1 นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ให้พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 1.2 นายภิญโญ ตั๊นวิเศษ ให้พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย)    2. ให้แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังต่อไปนี้ 2.1 นายไพบูลย์ พิมพ์พิสิษฐ์ถาวร ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 2.2 นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย)
 
              ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน