คลอดแล้ว!โผ69'ผู้การกรม'

คลอดแล้วโผ 69 "ผู้การกรม" เน้นปรับ ผบ.หน่วย 'เหนือ-อีสาน' 'ประยุทธ์' ไฟเขียวใช้ 'ฟาสแทร็ค' ดันทหารเก่งได้ดี แต่ย้ำชัด เป็นธรรม กระจายทุกรุ่น

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 55  ได้มีการแจกจ่ายคำสั่งโยกย้ายนายทหารระดับพันเอก รองผบ.พล. และผู้บังคับการกรม โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ได้ลงนามในคำสั่งกองทัพบกที่ 117/2555 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือนจำนวน 69 ตำแหน่ง ลงวันที่ 23 เม.ย.2555 โดยมีตำแหน่งสำคัญ อาทิ พ.อ.ธงชัย สาระสุข ผอ.กอง ยก.ทบ.เป็น รองจก.ยก.ทบ. พ.อ.ไพรุจน์ คำชุม นายทหารปฏิบัติการประจำ ยก.ทบ. เป็น ผอ.กองยก.ทบ. พ.อ.จาตุรนต์ จารุเสน รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็น รองจก.กบ.ทบ.พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชาเป็น ผอ.กอง กบ.ทบ. พ.อ.ธนเดช เหลืองทองคำ ผอ.กอง กบ.ทบ. เป็น รอง ผอ.รร.กบ.ทบ. พ.อ.ชัยยา จุ้ยเจริญ รอง ผบ.ป.9 เป็น ผบ.ป.9 พ.อ.ธานินทร์ สนิทชน รอง ผบ.ร.8 เป็น ผบ.ร.13 พ.อ.วรพล วิศรุตพิชญ์ เสธ.พล.ร.5 เป็น รอง ผบ.พล.ร.5 พ.อ.กฤษดา พงษ์สามารถ รอง เสธ.พล.ร.5 เป็น เสธ.พล.ร.๕ พ.อ.ธัญญา เกียรติสาร ผบ.ร. 23 เป็น รอง ผบ.พล.ร.6 พ.อ.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย (ตท.24) รอง ผบ.ร.23 เป็น ผบ.ร.23 พ.อ.อัครเดช บุญเทียม ผอ.กกร.ทน.2 เป็น ผบ.ป.6 พ.อ.สมโภชน์ วังแก้ว เสธ.พล.ม.2 รอ. เป็น รอง ผบ.พล.ม.2รอ. พ.อ.กันตพจน์ เศรษฐารัศมี (ตท.24) รอง เสธ.พล.ม.2 รอ. เป็น เสธ.พล.ม.2 รอ. พ.อ.ชุมพล เตโช ผอ.กปช.นปอ. เป็น เสธ.พล.ปตอ.

 

          พ.อ.ณัฏฐ์พัฒน์ พริ้งรักษา รอง เสธ.นรด.เป็น รอง ผบ.ศสร. พ.อ.สุเทพ ปริยเอกสุต รอง ผบ.พล.ช. เป็น รอง เสธ.กช. พ.อ.สมชัย ปิยะธรรมดารา รอง เสธ.กช. เป็น รอง ผบ.พล.ช. พ.อ.อรรถสิทธิ์ โชติรัตน์ ผบ.ร.13 เป็น รอง ผบ.จทบ.ส.น. พ.อ.ไชยอนันต์ คำชุ่มรอง ผบ.พล.ร.6 เป็น รอง ผบ.มทบ.22 พ.อ.ศักดา เจียมสกุลภา รอง ผบ.มทบ.32 เป็น รอง ผบ.บชร. พ.อ.สุรพงษ์ ดอกไม้ รอง เสธ.ทภ.3 เป็น รอง เสธ.ทน.3 พ.อ.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รอง ผบ.จทบ.พ.ย. เป็น รอง เสธ.ทภ.3 พ.อ.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง รอง เสธ.ทน.3 เป็น รอง ผบ.จทบ.พ.ย. พ.อ.ศราวุธวังธะพันธ์ นายช่างใหญ่ ยย.ทบ. เป็น รอง จก.ยย.ทบ. พ.อ.สินสุข ศศะนาวิน รอง ผอ.กอง ยย.ทบ. เป็น ผอ.กอง ยย.

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บัญชีโยกย้ายนี้ส่วนใหญ่เป็นการโยกย้ายตำแหน่งผบ.หน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 และกองทัพภาคที่ 3 เป็นหลัก โดย พล.ท.จีรศักดิ์ ชมประสพ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เปิดทางให้ พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ในฐานะอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ได้เสนอชื่อนายทหารที่มีผลงาน และปฏิบัติหน้าที่ได้ดีในพื้นท่าคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นมาดำรงตำแหน่งที่สำคัญ แต่ขณะที่ พล.อ.วรรณทิพย์ ว่องไว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกและอดีตแม่ทัพภาคที่ 3 ได้ให้ พล.ท.ชัยณรงค์ ธนารุณ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้จัดโผอย่างอิสระ โดยโผนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ไฟเขียวให้ใช้วิธี “ฟาสแทร็ค” ได้บางตำแหน่ง ที่มีความรู้ ความสามารถ แต่ต้องให้เกิดความเป็นธรรม และกระจายให้กับทุกรุ่นด้วย      

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โผผู้บังคับการกรมครั้งนี้มีการปรับย้ายเพียง 69 ตำแหน่ง ซึ่งน้อยกว่าทุกครั้ง ทั้งนี้ต้องรอการอนุมัติเพิ่มเติมอีกประมาณ 30 ตำแหน่ง เนื่องจาก พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กลาโหม เพิ่งลงนามอนุมัติการเปลี่ยนอัตรายศของเสธ.จังหวัดทหารบกทั่วประเทศ เป็นอัตราพันเอกพิเศษทั้งหมด ตามการเสนอของกองทัพบก ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาความลักลั่นในการขยับขึ้นเป็น รองผบ.จทบ. รวมถึงการพิจารณาให้ยศพันเอกพิเศษกับนายทหารปฏิบัติราชการที่จะเกษียณอายุราชการด้วย

 

 


เปิดอ่าน