กองทัพจีนความหวังใหม่ของกองทัพไทย

กองทัพจีนความหวังใหม่ของกองทัพไทย: มองมุมยุทธศาสตร์ โดยเรือรบ เมืองมั่น Facebook: ruarob.muangman

                ในแง่การทหารนั้น ศตวรรษที่ 20 ที่ผ่านไปเป็นศตวรรษของกองทัพอเมริกัน ที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรเสียเหลือเกิน รบชนะสองสงครามโลกและอีกหลายสมรภูมิ (ยกเว้นเวียดนาม) ยุทโธปกรณ์ทันสมัยจนแม้แต่อาวุธของประเทศอื่นทั้งโลกเอามารวมกันก็คงสู้ไม่ได้ ทั้งระบบและบุคลากรยอดเยี่ยมไปหมด แต่ไม่กี่ปีมานี้ การพัฒนาแบบก้าวกระโดดของจีนค่อนข้างเห็นผล ไม่แน่ว่าอีกไม่ถึงสองรุ่นคน กองทัพปลดแอกประชาชนจีนอาจแซงหน้าลุงแซมไปก็ได้ แต่ที่แน่ๆ ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นความหวังใหม่ของไทย
   
               สัปดาห์นี้ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกระดับชั้นของกระทรวงกลาโหมจะเดินทางเยือนจีนเพื่อกระชับไมตรีและเยี่ยมชมยุทโธปกรณ์อันทันสมัย พวกเขาจะต้องได้ไอเดียและข้อตกลงความร่วมมือใหม่ๆ มาจากการเดินทางครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับกองทัพไทยต่อไป โดยความเป็นจริงทางยุทธศาสตร์ จีนกับไทยจำเป็นจะต้องสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งอยู่แล้ว เพราะต่างมีความสำคัญต่อกันในประเด็นที่ชาติใดก็ทดแทนไม่ได้ เอาเฉพาะแค่ที่จีนต้องพึ่งพาไทยเรื่องใหญ่ๆ ก็สามเรื่อง คือ การเป็นศูนย์กลางคมนาคมของอาเซียน เครือข่ายจีนโพ้นทะเลที่แข็งแกร่งและการเป็นสะพานระหว่างจีนกับสหรัฐ แต่ในด้านการทหารที่จีนล้ำหน้าไทยไปไกล จีนจึงสมควรเป็นทางเลือกที่ไทยแสวงหานอกเหนือจากสหรัฐหรือออสเตรเลีย
   
               ในอดีตที่อาวุธจีนยังไม่ได้มาตรฐาน ไทยก็เคยเป็นลูกค้ามาแล้ว ดังนั้นในยุคที่จีนฉกรรจ์ฉกาจขนาดมีเทคโนโลยีสร้างเรือดำน้ำ เรือบรรทุกเครื่องบินและเครื่องบินสเตลท์เองได้ ก็ย่อมน่าสนใจและเป็นโอกาสที่ไทยจะได้ครอบครองยุทโธปกรณ์ระดับรองอื่นๆ ที่นอกจากคุณภาพดี ราคาถูกแล้ว ยังอาจได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบที่ชาติอื่นคงไม่มีทางให้ไทยได้อีกด้วย อุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่แข็งแกร่งของจีนจะเป็นการดำเนินรอยตามสหรัฐ ที่ใช้แนวเดียวกันนี้ผูกใจชาติพันธมิตร
   
               การเลียนแบบสหรัฐ เพื่อประโยชน์ด้านกระชับความสัมพันธ์ทางทหารที่จีนกำลังทำอย่างได้ผลนั้นมีอีกมาก เช่น ในด้านการฝึกศึกษา จีนเพิ่มที่นั่งให้ทหารไทยเข้าเรียนในสถาบันวิชาทหารชั้นสูงของจีน หรือในด้านการพยายามสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านปฏิบัติการทางทหาร จีนก็อาศัยประเด็นการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ดึงดูดใจให้กองทัพต่างชาติมาร่วมฝึกซ้อมกัน เช่น เรียนรู้ป้องกันรับมือภัยพิบัติและลาดตระเวนสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามแผ่นดิน เป็นต้น ทั้งนี้การทูตฝ่ายทหารที่ดีต่อกันในทุกเรื่อง สอดคล้องกับการทูตระดับชาติ ล้วนแต่จะก่อประโยชน์ทางบวกแก่ไทย ไม่เว้นแม้แต่การป้องปรามการกระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้าน ทั้งหมดนี้ไม่มีฝ่ายไหนเสียประโยชน์จากความสัมพันธ์นี้อย่างชัดเจน ยกเว้นก็เพียงไต้หวันเท่านั้นเอง


เปิดอ่าน