ชงครม.สัญจรโครงการ1.9หมื่นล.

เผย ชง ครม.สัญจร อนุมัติโครงการ 1.9 หมื่นล้าน พัฒนา 11 จว.อีสานตอนบน

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 22 ก.พ.55 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2555 (ครม.สัญจร) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยใช้สถานที่ชั้น 2 ของอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.อุดรฯ เป็นสถานที่ประชุม ซึ่งจะเริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

          ทั้งนี้ จากการตรวจสอบวาระการประชุมที่หน่วยงานต่างๆ ใน 11 จังหวัดทางภาคอีสานตอนบน เสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ให้พิจารณา พบว่า เจ้าหน้าที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลของโครงการต่าง ๆ จำนวนมาก ที่มีมูลค่ารวมกว่า 1.9 หมื่นล้านให้ที่ประชุมครม.พิจารณา ดังนี้

          จังหวัดอุดรธานี : โครงการก่อสร้างเพิ่มทางจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข 2410 ระหว่างแยกทางหลวงหมายเลข 216 (สามพร้าว) ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี-ดอนกลอย งบประมาณ 500 ล้านบาท โครงการขุดลอกแก้มลิงขนาดใหญ่ ที่อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน ต.หนองหัวคู ต.หายโสก อ.บ้านเผือ งบประมาณ 1,000 ล้านบาท

          จังหวัดกาฬสินธุ์ : โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันอุทกภัยอย่างยั่งยืน ที่บ้านแจ้งจม ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย งบประมาณ 779,770,900 บาท

          จังหวัดมุกดาหาร : โครงการก่อสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลฯ ที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ต.นาสีนวน อ.เมือง งบประมาณ 60 ล้านบาท (เริ่มต้นปี 2556 สิ้นสุดปี 2558) , โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ ที่ต.คำชะอี อ.คำชะอี งบประมาณ 324,927,920 ล้านบาท (เริ่มต้นปี 2556 สิ้นสุดปี 2558)

          จังหวัดขอนแก่น : โครงการก่อสร้างทางข้ามต่างระดับ (Fly Over) ถนนมิตรภาพตัดถนนหลังศูนย์ราชการ ซึ่งติดกับถนนมิตรภาพในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง งบประมาณ 86 ล้านบาท , โครงการพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพ(Medical Hub) ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งบประมาณ 2,400 ล้านบาท

          จังหวัดนครพนม : โครงการศูนย์ประชุมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่อ.เมือง งบประมาณ 500 ล้านบาท (เริ่มต้นปี2556 สิ้นสุดปี 2558) , โครงการโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพแห่งอนุภูมิภาคอินโดจีน ที่อ.เมือง งบประมาณ 1,278 ล้านบาท (เริ่มต้นปี2556 สิ้นสุดปี 2558)

          จังหวัดบึงกาฬ : โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 จังหวัดบึงกาฬ-แขวงลอลิคำไซ พร้อมที่ทำการด่าน ศุลกากร,อาคารคลังสินค้าและด่านตรวจคนเข้าเมือง ที่บ้านห้วยเซือมเหนือ ต.ไคสี อ.เมือง งบประมาณ 2,000 ล้านบาท , โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณหน้าเทศบาล ต.บึงกาฬ อ.เมือง งบประมาณ 336,822,000 ล้านบาท

          จังหวัดหนองบัวลำภู : โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำและบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาล 2แห่ง เทศบาลเมืองหนองบัวลำภูและเทศบาลโนนสัง งบประมาณ 113 ล้านบาท , โครงการก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนควบคุมที่ 1202 , 0300 ตอน กม. 49+155 (ต่อเขตแขวงขอนแก่นที่2 ชุมแพ) -ศรีบุญเรือง-บรรจบทางหลวง หมายเลข 210 (หนองบัวลำภู) ที่แยกบ้านวังบ้านหมื่น อ.เมือง งบประมาณ 2,550 ล้านบาท , โครงการพัฒนาลุ่มน้ำพะเนียงเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (ขุดลอกลำพะเนียงและประตูระบายน้ำ ระยะทาง 120 กม.) ที่บ้านหัวนา อ.เมือง งบประมาณ 1,800 ล้านบาท

          จังหวัดเลย : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 203 ตอนโคกงาม -กม.30+000 (ศาลาชมวิว) - กม.20+000 (ต่อเขตแขวงฯเลยที่1) ระหว่างกม.20+000 - กม.48+100 (บ้านภูสวรรค์ อ.เมือง จ.เลย - บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านสานตม บ้านหนองแซง บ้านหนองบง อ.ภูเรือ งบประมาณ 300 ล้านบาท , โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 201(สามแยก) - สามแยกไปท่าลี่ ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 38+392 (บ้านปากภู , บ้านตูบโกบ อ.เมือง - บ้านโคกใหญ่ , บ้านท่าลี่ อ.ท่าลี่) งบประมาณ 385 ล้านบาท

          จังหวัดสกลนคร : โครงการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำลุ่มน้ำสงครามและลำน้ำยาม ที่ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน ต.สว่าง อ.พรรณานิคม ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า ต.อากาศอำนวย อ.อากาศอำนวย ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย งบประมาณ 200 ล้านบาท (เริ่มต้นปี 2555 -59 ปีละ 40 ล้านบาท)

          จังหวัดร้อยเอ็ด : โครงการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ถนนช่วงอำเภอเกษตรวิสัย งบประมาณ 3,889 ล้านบาท โครงการบริหารจัดการน้ำนอกเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้และนอกเขตลุ่มน้ำชี ที่อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ งบประมาณ 150 ล้านบาท

          จังหวัดหนองคาย : โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองหนองคาย ด้านทิศตะวันตก จากแยกการเคหะแห่งชาติ(สามแยกมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย) ถึงบริเวณหน้าบริษัท เทพอรุโณทัน จำกัด งบประมาณ 700 ล้านบาท (ไม่รวมค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน)


เปิดอ่าน