42ตระกูลการเมืองยกครัวเข้าสภา!

42 ตระกูลการเมือง 89 คน “ยกครัว” เข้าสภาฯ พ่อแม่ลูก-พี่น้อง-ผัวเมีย 'เทียนทอง' 5 'เทือกสุบรรณ-รัตนเศรษฐ' 3

          เจาะ DNA ว่าที่ 500 นักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554 พบสัมพันธ์ในลักษณะ พ่อแม่ลูก ผัวเมีย(ใน-นอกสมรส) พี่น้อง พ่อตาลูกเขย ตลอดจนวงศ์วานว่านเครือ 42 ตระกูล 89 คน “เทียนทอง”แห่ง จ.สระแก้วประกาศศักดา 5 คน ตามด้วย “เทือกสุบรรณ” และ เรา 3 คนแห่ง “รัตนเศรษฐ”

          ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 3กรกฎาคม 2554  มีส.ส.ในระบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 375 คน และระบบบัญชีรายชื่อ 125 คน รวม 500 คน ปรากฏว่าพรรคที่ได้รับเลือกตั้ง 11 พรรค  ประกอบด้วย

         1.พรรคเพื่อไทย ได้รับเลือกตั้ง รวม 265 คน   แบ่งเป็น ระบบเขต 204 คน บัญชีรายชื่อ 61 คน

         2.พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้งรวม 159 คน แบ่งเป็นระบบเขต 115 คน บัญชีรายชื่อ 44 คน

         3.พรรคภูมิใจไทย ได้รับเลือกตั้งรวม 34 คน แบ่งเป็นระบบเขต 29 คน บัญชีรายชื่อ 5 คน

         4.พรรคชาติไทยพัฒนาได้รับเลือกตั้งรวม 19 คน แบ่งเป็นระบบเขต 15 คน บัญชีรายชื่อ 4 คน

         5.พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ได้รับเลือกตั้งรวม 7 คน แบ่งเป็นระบบเขต 5 คน บัญชีรายชื่อ 2 คน

         6.พรรคพลังชล ได้รับเลือกตั้งรวม 7 คน แบ่งเป็นระบบเขต 6 คน บัญชีรายชื่อ 1 คน

         7.พรรครักประเทศไทย ได้รับเลือกตั้งรวม 4 คน จากระบบบัญชีรายชื่อทั้ง 4 คน

         8.พรรคมาตุภูมิ ได้รับเลือกตั้งรวม 2 คน แบ่งเป็นระบบเขต 1 คน บัญชีรายชื่อ 1 คน

         9.พรรครักษ์สันติ ได้รับเลือกตั้งรวม 1 คน จากระบบบัญชีรายชื่อ

         10.พรรคมหาชน ได้รับเลือกตั้งรวม 1 คน จากระบบบัญชีรายชื่อ

         11.พรรคประชาธิปไตยใหม่ ได้รับเลือกตั้งรวม 1 คน จากระบบบัญชีรายชื่อ

         ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (TCIJ)ตรวจสอบพบว่า ในจำนวนผู้ได้รับเลือกตั้ง  500 ที่นั่ง มีว่าที่ ส.ส. ที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ พี่น้อง พ่อแม่ลูก สามีภรรยา จำนวน 42 ตระกูลรวม 89 คน

 

ตระกูลที่ได้รับเลือกตั้งมากสุดคือตระกูล ‘เทียนทอง’สังกัดพรรคเพื่อไทย จำนวน  5 คน

 

          ประกอบด้วย นายเสนาะ เทียนทอง ระบบบัญชีรายชื่อ  อันดับ 4  ,นายฐานิสร์ เทียนทอง(หลานชายนายเสนาะ) สระแก้ว เขต 1 ,นางสาวตรีนุช เทียนทอง (หลานสาวนายเสนาะ) สระแก้ว    เขต 2 ,นายสรวงศ์ เทียนทอง(ลูกชายนายเสนาะ) สระแก้ว เขต 3 และนายสุรชาติ เทียนทอง (ลูกชายนายเสนาะ)  กทม. เขต 11

 

ตระกูลที่ได้รับเลือกตั้งจำนวน  3 คน 2 ตระกูล  ได้แก่

         ตระกูลรัตนเศรษฐ สังกัดพรรคเพื่อไทย ประกอบด้วย  นางทัศนียา รัตนเศรษฐนครราชสีมา เขต 4,นายอธิรัช รัตนเศรษฐ (ลูกชายคนโตนางทัศนียา-นายวิรัช)  นครราชสีมา เขต 7, นายวิรัช รัตนเศรษฐ บัญชีรายชื่ออันดับ 32

          ตระกูลเทือกสุบรรณ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ประกอบด้วย นายธานี เทือกสุบรรณ สุราษฎร์ธานี เขต 1, นายสุเทพ เทือกสุบรรณ (พี่ชายนายธานีและนายเชน)  สุราษฎร์ธานี เขต 2, นายเชน เทือกสุบรรณ (พี่ชายนายธานี)  สุราษฎร์ธานี เขต 4 (หากรวมนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ลูกเลี้ยงนายสุเทพด้วยเป็น 4 คน)

          อีก 39 ตระกูลได้รับเลือกตั้งตระกูลละ 2 คน  แยกตามพรรคดังนี้

 

พรรคเพื่อไทย  15 ตระกูล

               1.ชินวัตร-วงศ์สวัสดิ์  ได้แก่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร บัญชีรายชื่ออันดับ 1 น้องสาว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ,น.ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์  (บุตรสาวนายสมชาย-นางเยาวภา-หลานสาว น.ส.ยิ่งลักษณ์) เชียงใหม่  เขต 3

                2.พร้อมพัฒน์-นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ เพชรบูรณ์ เขต 4, นายสันติ พร้อมพัฒน์  (อดีตสามีนางวันเพ็ญ-เคยจดทะเบียนสมรสแล้วจดทะเบียนหย่า)  บัญชีรายชื่อลำดับ  15

                3.จันทรสุรินทร์ - นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์  ลำปาง เขต 3, นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ (พี่ชายนายจรัสฤทธิ์) ลำปาง เขต 4

                4.สะสมทรัพย์ - นายอนุชา สะสมทรัพย์  นครปฐม เขต 4, นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์  (พี่ชายนายอนุชา)  นครปฐม เขต 5

               5.วงษ์ประยูร-นายอรรถพล วงษ์ประยูร  สระบุรี เขต 2, นายองอาจ วงษ์ประยูร   สระบุรี เขต 4

               6.ศรีธเรศ-นางบุญรื่น ศรีธเรศ   กาฬสินธุ์ เขต 1, นายนิพนธ์ ศรีธเรศ  กาฬสินธุ์ เขต 5

               7.อรรณนพพร-นางดวงแข อรรณนพพร   ขอนแก่น เขต 8, นายพงศกร อรรณนพพร  (สามีนางดวงแข) บัญชีรายชื่ออันดับ 40

               8.เร่งสมบูรณ์สุข-นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข   เลย เขต 1, นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข (ภรรยานายปรีชา)  เลย เขต 3

               9.ทิมสุวรรณ-นางนันทนา ทิมสุวรรณ   เลย เขต 2, นายธนเทพ ทิมสุวรรณ (สามีนางนันทนา) บัญชีรายชื่ออันดับ 43

              10.ขาวขำ- นายเทียบจุฑา ขาวขำ  อุดรธานี เขต 9, นายวิเชียร ขาวขำ  บัญชีรายชื่ออันดับ 60

              11.กัลป์ตินันต์-นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์  อุบลราชธานี เขต 1, นายกานต์ กัลป์ตินันท์  บัญชีรายชื่อ อันดับ 51

           13.กุลดิลก-พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก บัญชีรายชื่อ อันดับ 11 , นางสาวจารุพรรณ กุลดิลก บัญชีรายชื่อ อันดับ 56

              14.พรหมนอก- พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก บัญชีรายชื่อลำดับ 5 ,นายศราวุธเพชรพนมพร (ลูกเขย) อุดรฯเขต 1

              15.อมรวิวัฒน์-เตชะธีราวัฒน์  ได้แก่ นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์   (ภรรยานายจุลพันธ์) เชียงราย เขต 3,นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เชียงใหม่ เขต 6

 

ประชาธิปัตย์

                1.เวชชาชีวะ-นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  บัญชีรายชื่อ อันดับ 1  ,นายพงศ์เวช เวชชาชีวะจันทบุรี เขต 3

                2.บรรทัดฐาน-นายณัฏฐ์ บรรทัดฐาน (ลูกชายนายบัญญติ)    กทม. เขต 15, นายบัญญัติ บรรทัดฐาน บัญชีรายชื่อ อันดับ 3

                3.ม่วงศิริ-พ.ต.อ.นพ.สามารถ ม่วงศิริ  กทม. เขต 28 (พี่นายสากล) , นายสากล ม่วงศิริ กทม. เขต 27

               4.แก้วทอง-นายนราพัฒน์ แก้วทอง (ลูกชายนายไพฑูรย์) พิจิตร เขต 2, นายไพฑูรย์ แก้วทอง บัญชีรายชื่ออันดับ  11

               5.พลบุตร-นายอรรถพร พลบุตร  เพชรบุรี เขต 1, นายอลงกรณ์ พลบุตร  (พี่ชายนายอรรถพร) บัญชีรายชื่ออันดับ 14

           6.สุภาแพ่ง- นายกัมพล สุภาแพ่ง   เพชรบุรี เขต 2, นายอภิชาติ สุภาแพ่ง (น้องชายนายกัมพล)  เพชรบุรี เขต 3

           7.ปิตุเดชะ-นายสาธิต ปิตุเดชะ   ระยอง เขต 1, นายธารา ปิตุเดชะ  (ลูกพี่ลูกน้อง)  ระยอง เขต 3

           8.เงินหมื่น-นายอภิวัฒน์ เงินหมื่น  (บุตรชายนายสุทัศน์)  อำนาจเจริญ เขต 2, นายสุทัศน์  เงินหมื่น  บัญชีรายชื่อ อันดับ 17

           9.นามบุตร-นายวุฒิพงษ์ นามบุตร (บุตรชายนายวิฑูรย์)  อุบลราชธานี เขต 3, นายวิฑูรย์ นามบุตร บัญชีรายชื่อ อันดับ 20

          10.เอ่งฉ้วน-นายสุชีน เอ่งฉ้วน  (บุตรชายนายอาคม) กระบี่ เขต 2, นายอาคม เอ่งฉ้วน บัญชีรายชื่อ อันดับ 15

          11.ศักดิเศรษฐ์-นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ นครศรีธรรมราช เขต 1, นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์  (พี่ชายนายอภิชาต)  บัญชีรายชื่อ อันดับ 10

          12. จันทร์พิทักษ์-นายสุรัตน์ จันทร์พิทักษ์  กรุงเทพฯเขต 24 ,นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์(พี่ชายนายสุรันต์) กรุงเทพฯ เขต 31

          13.สมชัย-นายอิสสระ สมชัย   บัญชีรายชื่ออันดับ 12 ,นางสาวบุณย์ธิดา สมชัย (บุตรสาวนายอิสสระ) อุบลราชธานี เขต 8

          14.โพธิพิพิธ- นายประชา โพธิพิพิธ  กาญจนบุรี เขต 4, นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ (บุตรชายนายประชา ) บัญชีรายชื่ออันดับ 34

          15.ไชยนันท์ -นายเทอดพงษ์  ไชยนันท์  บัญชีรายชื่ออันดับ 4 นายธนิตพล ไชยนันท์  (บุตรชายนายเทอดพงษ์) ตาก เขต 3

 

ชาติไทยพัฒนา

            1.ขจรประศาสน์-นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ (บุตรชาย พล.ต.สนั่น) พิจิตร เขต 3, พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ บัญชีรายชื่ออันดับ 2

           2.ปริศนานันทกุล-นายภราดร ปริศนานันทกุล  อ่างทอง เขต 1, นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล (น้องชายนายภราดร)  อ่างทอง เขต 2

 

ภูมิใจไทย

        1.ซารัมย์-นายโสภณ ซารัมย์  บุรีรัมย์ เขต 3, นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์  (ภรรยานายโสภณ) บุรีรัมย์ เขต 4

        2.ทองศรี-นายรุ่งโรจน์ ทองศรี  บุรีรัมย์ เขต 8, นายจักรกฤษณ์ ทองศรี (ลูกชายนายเพิ่มพูน ทองศรี)  บุรีรัมย์ เขต 9  (หลานนายทรงศักดิ์ ทองศรี อดีต ส.ส.บุรีรัมย์)

 

พลังชล 

         1.งามพิเชษฐ์-นายสันต์ศักดิ์ งามพิเชษฐ์ บัญชีรายชื่ออันดับ 1  ,นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ (บุตรชายนายสันต์ศักดิ์)  ชลบุรี เขต 7

 

ต่างพรรค

          1.ไกรฤกษ์-นายจุติ ไกรฤกษ์ พิษณุโลก เขต 3พรรคประชาธิปัตย์, นายชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ บัญชีรายชื่ออันดับ 2พรรค รักประเทศไทย (รปท. )

          2.จินตะเวช-นายปัญญา จินตะเวช  อุบลราชธานี เขต 9 พรรคเพื่อไทย, นายตุ่น จินตะเวช (พี่ชายนายปัญญา) อุบลราชธานี เขต 11พรรคชาติไทยพัฒนา

          3.ใจสมุทร-นายธานินทร์ ใจสมุทร สตูล เขต 1 พรรคชาติไทยพัฒนา , นายศุภชัย ใจสมุทร บัญชีรายชื่ออันดับ 5ภูมิใจไทย

           4.มุ่งเจริญพร-นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร  สุรินทร์ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย , นางปิยะดา มุ่งเจริญพร  สุรินทร์ เขต 2  พรรคเพื่อไทย

            ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยมีว่าที่ ส.ส. มีสถานะสามีภรรยาทั้งจดทะเบียนสมรสและเคยจดทะเบียนสมรส รวม 5 คู่  ,“พ่อตาลูกเขย” 1 คู่ 

            ประชาธิปัตย์มี พ่อลูก 8 คู่  “พ่อเลี้ยงลูกเลี้ยง” 1 คู่ 

            ภูมิใจไทยมีสามีภรรยาอยู่ร่วมพรรคเดียวกัน 1 คู่  

            ชาติไทยพัฒนาและพลังชล “พ่อลูก”อยู่พรรคเดียวกันพรรคละ 1 คู่

            ทั้งหมดคือการเมืองระบบครอบครัวแบบไทยๆ ? 

 

.............

(หมายเหตุ : ที่มา:ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ(TCIJ)รวบรวม

http://www.tcijthai.com/)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน