royal coronation
วันที่ 21 มิถุนายน 2562
คนในข่าว

ขอสร้าง"กรุงเทพฯ...ออกแบบได้" "สุวดี ศรีตระกูล"

วันที่ 3 มกราคม 2562 - 00:00 น.
สุวดี ศรีตระกูล,ตลาดความคิด รุ่นใหม่การเมือง,ภราดรภาพ
Shares :
เปิดอ่าน 184 ครั้ง

คอลัมน์...    ตลาดความคด..รุ่นใหม่การเมือง 

 

 

          “ภราดรภาพ” เป็นอีกพรรคหนึ่งที่ประกาศส่งผู้สมัครส.ส.ในคราวนี้เเละหวังว่าจะได้โอกาสบ้างจากชาวเมืองกรุง


          “สุวดี ศรีตระกูล” หนึ่งทีมงาน ’Bangkok Avengers’ ของพรรคภราดรภาพ อาสาเป็นผู้เเทนเมืองหลวง ที่ลงพื้นที่และรับทราบถึงปัญหาในแต่ละชุมชน เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงในการทำงานโดยเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยบุคลากรในทีม “Bangkok Avengers” มีความรู้และเข้าใจในวิธีการแก้ปัญหาให้ประชาชนในเขตพื้นที่เมืองหลวง

 


          “มองว่ากรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศแต่มีปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไขอยู่หลายด้าน โดยเฉพาะปัญหาการจราจร ปัญหาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ ปัญหายาเสพติดและปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม"


          แนวคิด "กรุงเทพฯ...ออกแบบได้” เป็นแนวคิดที่ต้องการสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครที่น่าอยู่ที่สุดในภูมิภาค ผ่าน 3 ส่วน


          ดังนี้ “กรุงเทพฯ...เมืองปลอดภัย 24 ชั่วโมง” สร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิต ท่องเที่ยว การเดินทางของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครด้วยกันนำเทคโนโลยีระบบดิจิทัลสมัยใหม่มาใช้ในการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง จัดการระบบการให้บริการด้านการคมนาคม เพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว


          “กรุงเทพฯ...เมืองหลวงแห่งอาเซียน” เป็นแนวความคิดที่มาจากความต้องการในการสร้างมหานครแห่งอาเซียน ในด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้านการจราจรและทัศนียภาพ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองให้มากขึ้น การเพิ่มพื้นที่แหล่งงานที่มีคุณภาพใกล้บ้าน การสร้างศูนย์รวมเพื่อการท่องเที่ยว การปรับปรุงย่านในเมืองให้มีพื้นที่สาธารณะที่มีความงดงาม รวมทั้งสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแหล่งค้าปลีกและย่านแหล่งบันเทิงสมัยใหม่


          “กรุงเทพฯ...เมืองที่ไม่หลับไหล” เป็นอีกหนึ่งแนวความคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกๆ ด้านรวมไปถึงการสร้างงานในหลากหลายมิติโดยมิได้นำเรื่องของเวลามาเป็นอุปสรรค เนื่องจากหากมีความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว ธุรกิจก็สามารถดำเนินได้ตลอดเวลา อันจะทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นและสร้างเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศให้ดียิ่งขึ้น”


          รอดูว่า “Bangkok Avengers” ของพรรคภราดรภาพจะเเจ้งเกิดในเมืองกรุงได้หรือไม่...

Shares :
เปิดอ่าน 184 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ