พล.อ.ฐิติวัจน์ กำลังเอก "การเเก้ปัญหาต้องผ่านรัฐสภา"

คนในข่าว  :  10 ต.ค. 2561

พล.อ.ฐิติวัจน์ กำลังเอก พรรคชาติพัฒนา"การเเก้ปัญหาต้องผ่านรัฐสภา" : คอลัมน์... ตลาดความคิด รุ่นใหม่การเมือง


 

          “บิ๊กซัน” คือฉายาของ พล.อ.อาทิตย์ กำลังเอก อดีตผู้บัญชาการทหารบก อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด เเละเมื่อพ้นวาระการครองเครื่องเเบบ “วีรบุรุษสะพานมัฆวาน” ก็ลงสนามการเมืองด้วยการเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย และอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเลย

 

 

          “ปวงชนชาวไทย” คือพรรคการเมืองที่บิ๊กซันตั้งขึ้น เเละเป็นจุดสตาร์ทของพรรคชาติพัฒนาเมื่อหลายสิบปีก่อน เเละเมื่อ "อาทิตย์อัสดง” ทายาทของบิ๊กซันคือ "พล.อ.ฐิติวัจน์ กำลังเอก” ก็พร้อมสานเจตนาของบิดาบนสนามการเมือง


          “บิดาของผม เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคปวงชนชาวไทย และทำงานร่วมกับ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ รวมถึงสุวัจน์ ลิปตพัลลภ จากพรรคปวงชนชาวไทยมาเป็นพรรคชาติพัฒนา ผมคลุกคลีอยู่กับพล.อ.อาทิตย์ ได้รู้และเห็นแนวทางทางการเมืองมาตั้งแต่เด็ก


          ในฐานะที่เคยร่วมวงคนทำงานปฏิรูปการเมือง (สภาปฏิรูปแห่งชาติ, สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ล่าสุดคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ) จึงเห็นและรับรู้สำหรับเสียงของคนที่กล่าวถึงนักการเมือง โดยส่วนใหญ่จะพูดในทางไม่ดี ผมจึงต้องการเข้ามาเป็นนักการเมืองเพื่อเป็นแบบอย่างให้สังคมเห็นว่านักการเมืองน้ำดี และปฏิบัติตัวดีๆ ยังมีอยู่”


          “ขณะเดียวกันผมเป็นนายทหารที่ทำงานอยู่พื้นที่ชนบท (จ.อุบลราชธานี) จึงเห็นว่าพื้นที่ต่างจังหวัดยังมีปัญหาอยู่มาก ทั้งเรื่องความเหลื่อมล้ำและความยากจน จึงคิดว่าเมื่อเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วจะสามารถผลักดันแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ ได้”


          การเมืองสไตล์ พล.อ.ฐิติวัจน์ จะเป็นแบบไหนนั้น เสธ.เอ็กซ์ ตอบว่า


          “ผมเป็นคนตรงไปตรงมา ยึดถือคำพูดเป็นนาย ดังนั้นหากสรุปคือ พูดจริงและทำจริง ขณะเดียวกันยังพร้อมยึดแนวทางปรองดอง ร่วมทำงานกับทุกฝ่าย”


          ส่วนอุดมการณ์และแนวคิดรวมถึงนโยบายทางการเมืองนั้น คำตอบที่ได้รับคือ 


          “ผมให้ความสนใจและสำคัญต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและความปรองดอง ตามปณิธานของ พล.อ.ชาติชาย ที่มีอยู่เดิม คือหันหน้าเข้าหากัน สร้างสรรค์เศรษฐกิจใหม่ ดังนั้นสิ่งที่หวังจะขับเคลื่อนคือการแก้ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนแก้ปัญหาส่วนหนึ่ง คือการขับเคลื่อนผ่านรัฐสภา ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องหาแรงสนับสนุนพรรคผ่านการเลือกตั้ง”
เมื่อหวนมองสถานการณ์การเมืองช่วงนี้เเละการตัดสินใจในคราวนี้นั้น


          เสธ.เอ็กซ์บอกว่า “เป็นความเห็นส่วนตัว ปมหนึ่งที่ยังไม่คลี่คลาย คือ ความปรองดอง เพราะยังพบการแข่งขันแย่งชิงตำแหน่ง ดังนั้นสิ่งสำคัญต้องสร้างสำนึกให้ประชาชน” 


          "ขณะที่ภาพรวมของการทำงานของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ส่วนตัวผมชื่นชม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. เพราะเป็นนายทหารที่ทำงานเก่ง ส่วนการเข้ามาเป็นนายกฯ นั้น ถือเป็นการเข้ามาโดยอุบัติเหตุ สิ่งที่ผมพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะลงสนามการเมือง เพราะการจะสนับสนุนหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของพรรคชาติพัฒนาจะตัดสิน”