"หลวงพ่อชม นิ้วเพชร"เกจิดังชุมพรมรณภาพ

หลวงพ่อชม นิ้วเพชร วัดปากน้ำละแม จังหวัดชุมพร เกจิดังฉายาคาถาเสกข้าวให้กากิน รณภาพอย่างสงบ กำหนดพิธีปิดศพ 13 พ.ค.

เมื่อเวลา 05.30น. วันที่ 3 พ.ค.2553 ได้รับแจ้งจาก นายนันธภพ เอื้ออารีย์ สจ.เขต อ.ละแมชุมพร ว่า พระครูประสิทธิ์สุทธิมนต์ หรือ(หลวงพ่อชม นิ้วเพชร) อายุ 87 ปี เกจิชื่อดังเจ้าอาวาส ของวัดปากน้ำละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ได้มรณภาพอย่างสงบ โดยมีอายุ 87 ปี
 พระครูประสิทธิ์สุทธิมนต์ หรือ(หลวงพ่อชม นิ้วเพชร)โดยมีประวัติโดยย่อว่าเดิมชื่อชมเกิดวันพุธปีกุล 3มิถุนาย 2466โยมพ่อชื่อนายสุข โยมแม่แดงเพราะอาจารย์ชมเป็นบุตรคนเดียวในครอบครัว ในสมัยนั้นจึงได้ เข้าเรียนในทางพระโดยการบวชเณร ที่วัดชลธาราวดี หรือวัดน้ำฉาในปัจจุบัน จนจบป.4ในสมันนั้น จึงลาบวชออกมาช่วยงานโยมพ่อโยมแม่ด้านเกษตรกรรมจนเป็นที่เรียกว่า มีฐานะอยุ่พอควรจน อายุ 20 ปีจึงได้เข้าบรรพชาใหม่ โดยได้รับฉายาว่า”ชม ฐานวุฒโทจากนนั้นไปจำพรรษาที่วัดใหญ่ หรือวัดสุวรณศีรีในอ.หลังสวน

 จนกระทั่งเมื่อปี 2498 อาจารย์ชม ได้ถูกแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดปากแม หรือวัดปากน้ำละแมในปัจจุบัน โดยปี 2500 อาจารย์ชมได้สร้างพระอุโบสกแบปล่อยโล่งทั้ง 4 ด้าน โดยมีฐานกว้าง 7วา 3ศอก ยาว 5 วา สูง 12 วา ในสมัยนั้นจึงเป้นพระอุโบสกที่แปลกตา โดยอาจารย์ นิ้วเพชรได้บอกกับชาวบ้านสาเหตุที่สร้างพระอุโบสกแบบปล่อยโล่งนี้เพื่อให้ชาวพุทธได้เห็นการปฏิบัติธรรมของสงฆ์ได้อย่างกว้าง
 และจากการที่อาจารย์ชมได้ศึกษาธรรมะสมาธิ พุทธคุณธรรมคุณอย่างจริงจังโดยมีพระอาจารย์ เสงี่ยม เป็นพระที่วัดสุวรรณคีรีสั่งสอน จนเป็นญาณแก่กล้าที่รู้จักและเคารพนับถือของชาวบ้านในละแมทั่วไปจากนั้นอาจารย์ชมยังมีพุทธเวช มนต์ขลังคาถาอาคม โดยคาถาที่ชาวบ้าน นิยมและศรัทธาก็คาถาเสกข้าวให้กากิน เพื่อดูดวงชะตาชีวิตในการทำงานของบุคลนั้น

 โดยคาถาดังกล่าวที่ทำให้อาจารย์ชมมีลูกศิษย์มากมายและเคารพมากนั้นคือการสกข้าวให้กากินในลานวัดที่โล่งของวัดว่าใครเจริญรุ่งเรืองในชีวิตการงานคือ เมือกากินแล้วการ้องแช่งแซ่นั้นแสดงว่าคนนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรื่องในชีวิตการงานหากกากินแล้วกาเงียบนั้นหมายถึงดวงชะตาของคนนั้นไม่รุ่งเรืองในการทำงานนั้นๆ ทางด้านธรรมคุณ ที่เป็นที่พึ่งชาวบ้านในละแวกนั้นคือ การผูกข้อมือเด็กอ่อน

 ซึ่งหมายความว่าเด็กอ่อนที่ร้องงอแงไม่สบายเจ็บป่วยบ่อยๆ หากได้รับการผูกข้อมือด้วยด้ายของอาจารย์ขมแล้วจะไม่มีอาการงอแงอยู่เลย และจะมีอาการยิ้มแย้มแจ่มใสต่างไปจากเดิม โดยคนทั่วไปและคนเก่าคนแก่รุ้จักว่า”เด็กกับแม่สื่อ”นั้นเองและด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่เสียใจกับการจากไปโดยสงบของอาจารย์ชม นิ้วเพชรในครั้งนี้
 กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ หลวงพ่อชม นิ้วเพชร วันที่ 4 -12 พ.ค. 2553 เวลา 20.00 น. สวดพระอภิธรรม ทุกคืน
 วันที่ 13 พ.ค. 2553 เวลา 14.00 น. ประกอบพิธีปิดศพ ณ วัดปากน้ำละแม อ.ละแม จ.ชุมพร


เปิดอ่าน