royal coronation
วันที่ 18 กันยายน 2562
ภูมิภาค

กอ.รมน.โคราช นำจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ รร.ห่างไกล

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 - 12:17 น.
จิตอาสา,เราทำความดี ด้วยหัวใจ,ปลูกป่า,โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล
Shares :

นครราชสีมา - คมข่าวทั่วไทย

 

               วันนี้ (22 มิถุนายน 2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันเอกยุวัติ ขันธปรีชา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ปรับปรุง อาคารเรียน ปรับภูมิทัศน์ ให้กับโรงเรียนบ้านหนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,ทหาร,ตำรวจ,นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในอำเภอประทาย เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

 

 

 

โดยก่อนเริ่มกิจกรรมฯ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา ได้นำประกอบพิธีถวายราชสักการะ เปิดกรวยอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติศิริสมบูรณ์ อดุลยเดช สยามมินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำคุกเข่ากล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 3 ครั้ง และชูมือขึ้นพร้อมกัน ก่อนจะแยกย้ายทำกิจกรรมในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

ซึ่งมีทั้งทาสีอาคารเรียน - กำแพงโรงเรียน , ปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อให้น้องๆเด็กนักเรียนได้มีความสุขในการเรียน ส่วนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้นำประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจในอำเภอประทาย ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่า 1,500 ต้น บนพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ตำบลหนองพลวง เป็นพื้นที่ 10 ไร่ หลังจากนั้นโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกตรวจสุขภาพและรักษาเบื้องต้นให้กับประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่อำเภอประทายฟรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ