royal coronation
วันที่ 18 กันยายน 2562
ภูมิภาค

เลขาฯกพฐ. ตั้งกก.สอบ "ผอ.สพม.29"

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 - 14:05 น.
ใบปลิว,ใบปลิวแฉทุจริต,ตั้งกกสอบ
Shares :

อุบลราชธานี - คมข่าวทั่วไทย

 

               วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่ราการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการรศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วย นายปริญญา จุฑาสงฆ์ รอง ผอ.สพม.24 เป็นประธานกรรมการ นายวิลาศ วรรรณแสง นิติกรชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นกรรมการ นายนันทวัฒน์ อินทะชัย นิติกรชำนาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นกรรมการ และ ส.ต.ท.สุทธิศักดิ์ เพียงคำ นิติกรชำนาญการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลการตรวจสอบให้เลขาธิการคณะกรรมการการรศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบโดยเร็ว

 

 

 

 

 

               ทั้งนี้ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับทราบข่าวสารทางสื่อสาธารณะสังคมออนไลน์ กรณีมีการแจกใบปลิวแจ้งเบาะแสการทุจริตของนายพิทยาไชยมงคล ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีและโรงแรมเนวาด้า อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมข้อความกล่าวหาระบุว่าได้พบเห็นพฤติกรรมและการบริหารราชการ การกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินที่ส่อไปในทางไม่สุจริตของ นายพิทยาไชยมงคล หลายประการ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง ที่ชัดเจน และเป็นไปตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในระบบราชการ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว

 

 

 

 

               นอกจากนี้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 มีนายวิบูลย์ กุลวงศ์ ประธานชมรมพิทักษ์ระบบคุณธรรมและสิทธิครู จังหวัดอุบลราชธานี และ ดร.พร้อมวิทย์ อัศวกฤษนาวิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการชมรมพิทักษ์ระบบคุณธรรมและสิทธิครู จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้ายื่นหนังสือกับนายปริญญา จุฑาสงฆ์ รอง ผอ.สพม.24 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นประธานกรรมการและคณะ เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษนายพิทยาไชยมงคล  ผอ.สพม.29 กรณีกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ เพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์จากการเกษียณอายุราชการ

 

 

 

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ