ทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ กว่า 1.2 ลบ.

ภูมิภาค  :  13 ต.ค. 2561

ด่านศุลกากรภูเก็ต ทำลายของกลางสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จำนวนกว่า 2,600 ชิ้น มูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท 


          13 ต.ค.61 โรงเตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นางกาญจนา สุวานิโช  นายด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมกับนายธนะพงษ์พัฒน์  ธนะโสภณ,  นายอนันตชัย  โนโกไสย  หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามฯ และนายณัฐพงศ์  หนูสมตน หัวหน้างานคดี ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำลายของกลางที่มีการดำเนินคดีสิ้นสุดแล้ว  โดยการใช้รถบดและกรีดให้ขาด จากนั้นจึงนำเข้าเตาเผา เพื่อจะได้ไม่มีการนำกลับมาใช้หรือจำหน่ายใหม่ จำนวน 2,669 ชิ้น มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,258,832.10 บาท
         

 

              นางกาญจนา วานิโช  นายด่านศุลกากรภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องการคุ้มครองและการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งของกลางที่นำมาทำลายส่วนใหญ่เป็นสินค้าลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า และตามนโยบายกรมศุลกากร โดยนายกกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร, นายชูชัย  อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และนายประโยชน์  พูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเข้มงวดกวดขัน ดำเนินการอย่างเคร่งครัดในการป้องกันและปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและสินค้าลักลอบหนีศุลกากรในพื้นที่ด้วยนโยบายดังกล่าวด่านศุลกากรภูเก็ตจึงได้นำของกลางในคดีที่ถึงที่สุดแล้วและของกลางได้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย โดยมีของกลางที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้จับกุมในคดีทั้งหมด 45 คดี แยกเป็น คดีที่เป็นของกลางประเภทละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสินค้าลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้ายี่ห้อต่างๆ เช่น รองเท้า  เสื้อผ้าชุดกีฬา  กระเป๋า  หมวก เป็นต้น ซึ่งเป็นของต้องห้ามนำเข้าและเป็นของอันพึงต้องริบตามนัยมาตรา 166 และมาตรา 167 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 จำนวน 26 คดี จำนวน 2,607 ชิ้น และที่เป็นของกลางประเภทบุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ยาเส้นชนิดยาเส้นปรุง (บารากู่) พร้อมอุปกรณ์และหัวปลั๊กไฟ รวมจำนวน 19 คดี จำนวน 62 ชิ้น รวมสินค้า 2,669 ชิ้น มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,258,832.10 บาท นางกาญจนากล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่