เปิดแล้วงานประเพณีถือศีลกินเจปัตตานีครั้งที่ 13

ภูมิภาค  :  9 ต.ค. 2561

คลิปข่าวโดย...ปาเรซ โลหะสัณห์

 

               วันที่ 9 ตุลาคม 2561  นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงานประเพณีถือศีลกินเจ ปัตตานี ปี 2561 มีนายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ผู้แทนส่วนราชการ ชาวไทยเชื้อสายจีน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และส่งเสริมความรักความสามัคคี ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง (ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

 

 

 

               นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวว่า เทศบาลเมืองปัตตานีได้ร่วมกับชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดปัตตานี จัดงานประเพณีถือศีลกินเจเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ประเพณีการถือศีลกินเจที่ดีงามของชาวปัตตานี ก่อให้เกิดพลังแห่งความศรัทธาความสามัคคี รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดปัตตานี งานประเพณีถือศีลกินเจ ครั้งที่ 13 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 17 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณศาลเจ้าเล่งจู่เกียง หรือศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี พร้อมร่วมพิธีสวดมนต์บำเพ็ญธรรม พิธีไหว้เทวดาฟ้าดิน ไหว้องค์พระในศาลเจ้า พิธีเชิญองค์เทพกิ๋วอ๋องไต่เต่ประทับเกี้ยว และหามเกี้ยว พิธีเชิญธงเชิญตะเกียงขึ้นสู่เสาเทวดาและร่วมรับประทานอาหารเจ ซึ่งเทศบาลเมืองปัตตานีรับจัดเลี้ยงเป็นมื้อแรกของการกินเจ

               จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาใส่ชุดขาวร่วมงานบุญถือศีลกินเจ อิ่มกาย อิ่มใจ อิ่มบุญ ด้วยการกินผัก ผลไม้แทนเนื้อสัตว์ สำหรับผู้ที่รับประทานอาหารเจ ตลอดเทศกาลกินเจ มูลนิธิเทพปูชนียสถานได้จัดเลี้ยงทั้ง 3 มื้อ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี และในวันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. เชิญร่วมพิธีปิดการถือศีลกินเจ ด้วยการเชิญธง เชิญตะเกียงลงจากเสาเทวดา พร้อมร่วมรับประทานอาหารเจ โดยเทศบาลเมืองปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเป็นมื้อสุดท้ายของประเพณีถือศีลกินเจ ประจำปี 2561 ของจังหวัดปัตตานี