พิจิตรเปลี่ยนถนนน้ำท่วมเป็นสวนน้ำ

ภูมิภาค  :  13 ก.ย. 2561

คลิปภาพข่าวโดย...สายันต์ ชูฉ่ำ

 

               ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร น้ำสะสมที่ไหลลงจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ และฝนที่ตกชุกในพื้นที่ ยังคงส่งผลท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำน่านน้ำ ยังคงท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตรที่ส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวแล้ว บ้านเรือนประชาชน รวมไปถึงเส้นทางในการสัญจร

 

 

 

               โดยเฉพาะถนนสายดงตะขบที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอบางมูลนาก กับอำเภอตะพานหิน ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านสถานีดงตะขบ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ปริมาณน้ำที่ท่วมถนน ประชาชน วัยรุ่น หนุ่ม สาว และเด็ก เปลี่ยนพื้นที่อุทกภัยเป็นสวนน้ำ รวมตัวกันเล่นน้ำด้วยความสนุกสนาน แต่ละวันจะมีผู้ที่สนใจเล่นน้ำทั้งในพื้นที่ตำบลบางไผ่ และใกล้เคียง เดินทางมาเล่นน้ำเป็นจำนวนมาก รวมถึงบางส่วนถือโอกาสล้างทำความสะอาดรถอีกด้วย

               สำหรับอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เกิดจากปริมาณน้ำไหลสะสมจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ที่ไหลลงที่ต่ำเพื่อระบายลงสู่แม่น้ำน่าน ปริมาณน้ำสะสมทำให้ท่วมขังบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดพิจิตร โดยน้ำที่สะสมส่งผลสองด้านคือ ด้านผลกระทบ ท่วมขังบ้านเรือนประชาชน และเส้นทางการสัญจร ส่วนผลดี ประชาชนสามารถทำประมงพื้นบ้านเพื่อเป็นรายได้เสริม เก็บกักเก็บน้ำทำการเกษตร รวมถึงเปลี่ยนถนนที่ถูกน้ำท่วมเป็นสวนน้ำเพื่อผ่อนคลายสร้างความสนุกสนาน

 

 

 

พิจิตรเปลี่ยนถนนน้ำท่วมเป็นสวนน้ำ

 

 

 

พิจิตรเปลี่ยนถนนน้ำท่วมเป็นสวนน้ำ

 

 

 

พิจิตรเปลี่ยนถนนน้ำท่วมเป็นสวนน้ำ

 

 

 

พิจิตรเปลี่ยนถนนน้ำท่วมเป็นสวนน้ำ

 

 

 

พิจิตรเปลี่ยนถนนน้ำท่วมเป็นสวนน้ำ