สถานีสูบชำรุด! ต้นเหตุน้ำท่วม

ภูมิภาค  :  12 ก.ย. 2561

ชาวบ้านร้องปัญหาน้ำท่วมขังนาเกลือ สม.พัทยาลงพื้นที่พบสถานีสูบชำรุดหลายจุด

 

               พัทยา - ชาวบ้านร้องปัญหาน้ำท่วมขังนาเกลือ สม.พัทยาลงพื้นที่ดูปัญหาคลองสาธารณะ สถานีสูบน้ำคลองปึกพลับ พบชำรุดหลายจุดเตรียมเรื่องเสนอซ่อมครั้งใหญ่ 188 ล้าน พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการเปิดทางระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำบรรเทาความเดือดร้อน

 

               นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่จากสำนักการช่างสุขาภิบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่ และแนวคลองสาธารณะคลองปึกพลับ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี รวมทั้งระบบปฏิบัติการของสถานีสูบน้ำบริเวณปากคลองดังกล่าว หลังมีชาวบ้านร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมากว่า ปัจจุบันในพื้นที่นาเกลือ จะเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำหลังเกิดฝนตกลงมาแม้จะในระยะสั้น ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากความเป็นอยู่และการสัญจรไปมาอย่างมาก

 

 

สถานีสูบชำรุด! ต้นเหตุน้ำท่วม

 

 

               ทั้งนี้ สภาเมืองพัทยา ได้สอบถามถึงสภาพปัญหาของสถานีสูบ โดยเฉพาะเครื่องดักขยะจำนวน 3 เครื่องที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานมาได้เป็นเวลานานแต่ไม่ได้มีการซ่อมแซม รวมไปถึงเครื่องสูบน้ำหลักจำนวน 3 เครื่อง ที่ปัจจุบันสามารถใช้ได้แต่ 2 เครื่องเท่านั้น

 

               ขณะที่ประตูระบายน้ำ ได้รับแจ้งจากผู้รับเหมาเอกชนซึ่งรับผิดชอบดูแล หรือ Outsource ว่ากรณีเกิดปัญหาน้ำท่วมทางสถานีคงยังไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำลงสู่คลองสาธารณะได้ทันที เนื่องจากสภาพน้ำยังมีความเข้มข้นและขุ่นตะกอนเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากปล่อยน้ำลงสู่คลองสาธารณะและไหลลงสู่ทะเลอาจก่อให้เกิดมลพิษได้ จึงอาจทำให้การระบายเป็นไปได้อย่างเชื่องช้า เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากทางเมืองพัทยาก่อน

 

 

สถานีสูบชำรุด! ต้นเหตุน้ำท่วม

 

 

               ซึ่งตามหลักแล้วจะต้องมีการสูบไปน้ำยังสถานีสูบลานโพธิ์เพื่อส่งต่อไปยังโรงบำบัดหนองใหญ่ ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติจึงอาจเกิดปัญหาขึ้นบ้าง แต่ภาวะน้ำท่วมขังก็จะหายไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น

 

               ด้านนายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับปัญหาเรื่องของอุปกรณ์และเครื่องจักรในสถานีสูบน้ำต่างๆ ในเขตเมืองพัทยานั้น พบว่ามีการใช้งานมาเป็นเวลานานทำให้เกิดการชำรุดและการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพมากนัก ซึ่งเมืองพัทยา ได้ของบประมาณอุดหนุนไปจากภาครัฐจำนวน 188 ล้านบาทเพื่อเข้ามาดำเนินการจัดการแก้ไข

 

 

สถานีสูบชำรุด! ต้นเหตุน้ำท่วม

 

 

               แต่ปรากฏว่าขณะกำลังดำเนินการจัดทำขอบเขตงานหรือ TOR รัฐกลับร่นระยะเวลาการปิดปีงบประมาณลงล่วงหน้าถึง 4 เดือน ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการได้ทันและงบประมาณต้องตกไป แต่ด้วยความจำเป็น สภาเมืองพัทยา จึงเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเรื่องเสนอเป็นญัตติเข้าสู่สภาฯ เพื่อพิจารณาใหม่ โดยมีแผนจะใช้งบประมาณที่มีอยู่ดำเนินการเอง เนื่องจากมองว่าเป็นเรื่องที่จำเป็น เพียงแต่ต้องละเอียดและรอบคอบมากขึ้น

 

 

สถานีสูบชำรุด! ต้นเหตุน้ำท่วม

 

 

               นายอนันต์ กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่นาเกลือนั้น ขณะนี้ได้ขอความร่วมมือไปยังสำนักการช่างสุขาภิบาล ว่าให้คอยตรวจสอบสถานการณ์ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิด และหากพบว่าปริมาณน้ำสูงจนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ก็ให้ดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำลงสู่คลอง โดยไม่ต้องผ่านและวิธีหรือขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซึ่งทำให้เสียเวลาและเกิดผลกระทบกับประชาชนในบริเวณกว้าง

 

               ขณะที่พื้นที่ข้างเคียงสถานีสูบที่มีการเข้ามาดำเนินการรื้อถอนอาคารที่รุกล้ำแนวคลองไปแล้ว ก็ให้เร่งทำการจุดเจาะและขยายทางน้ำเพื่อให้สามารถไหลลงสู่คลองได้สะดวก ซึ่งจะบรรเทาปัญหาไปได้เป็นอย่างมาก

 

โดย ธีรวัฒน์ ทองมา / เดธาวี ธีวรางกูล