รร.จ่านกร้อง จัดตลาดนัดมือสองน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภูมิภาค  :  27 ส.ค. 2561

คลิปข่าวโดย...มงคลเชาวราช ทั่งมั่งมี

               เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 27 สิงหาคม 2561 โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก พล.ท.วิเชียร ไชยปกรน์ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง และประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกิจกรรมตลาดนัดมือสอง ตามโครงการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้

 

 

 

               ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ เพื่อสร้างองค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครูและบุคลากร เพื่อนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีความรู้ความเข้าใจและพึงพอใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตจริงได้ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีน้องๆนักเรียน นำสินค้ามือสองที่อยู่ในบ้าน อาหาร หนังสือ และของที่ระลึก มาขายในราคาถูก จำนวนกว่า 100 ร้านค้า

 

 

 

รร.จ่านกร้อง จัดตลาดนัดมือสองน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

รร.จ่านกร้อง จัดตลาดนัดมือสองน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

รร.จ่านกร้อง จัดตลาดนัดมือสองน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง