อิ่มบุญ!! มูลนิธิสว่างจิตต์ฯมอบ 3 ล้านให้รพ.ศรีสะเกษ

ภูมิภาค  :  13 ก.ค. 2561

มูลนิธิสว่างจิตต์ฯ มอบเงิน 3 ล้าน ให้รพ.ศรีสะเกษ จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ - พยาบาล ตามโครงการ Charity อิ่มบุญ อุ่นใจ

 

          13 ก.ค. 61 - ที่ มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในนามประธานมูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน เป็นประธานในพิธีมอบเงินจำนวน 3,000,000 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์       

 

          โดยมี แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ นำคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับมอบเงินจำนวนดังกล่าว เป็นการสมทบกองผ้าป่า เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ - พยาบาล ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลศรีสะเกษ จำนวน 3 ล้านบาท ตามโครงการ Charity อิ่มบุญ อุ่นใจ พลังคนศรีสะเกษ สร้างบุญ รวบรวมทอดในวันที่ 22 – 23 ก.ค. 2561

 

 อิ่มบุญ!! มูลนิธิสว่างจิตต์ฯมอบ 3 ล้านให้รพ.ศรีสะเกษ

 

          ดร.ฉัฐมงคล กล่าวว่า มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน ได้ร่วมกับมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ ได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 3 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินจากประชาชนที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเพื่อการกุศล มอบให้กับโรงพยาบาลศรีสะเกษ เนื่องจากทราบว่ายังขาดปัจจัยจำนวนมาก เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์ต่างๆ ในการรักษาผู้ป่วยที่นับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป

 

 อิ่มบุญ!! มูลนิธิสว่างจิตต์ฯมอบ 3 ล้านให้รพ.ศรีสะเกษ
       

คลิปที่ 2

 

         ด้านแพทย์หญิงเพิ่มศิริ กล่าวว่า โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลศูนย์ ซึ่งทางโรงพยาบาลศรีสะเกษได้มีการพัฒนาและมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขา แต่ยังขาดอุปกรณ์เครื่องมือขั้นพื้นฐานและอุปกรณ์ช่วยชีวิตคนไข้ รวมไปถึงการพัฒนางานหลายๆ ด้าน เช่น การผ่าตัดสมอง ซึ่งทางโรงพยาบาลศรีสะเกษมีแพทย์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ พร้อมทั้งการผ่าตัดจอประสาทตา และการเปิดศูนย์แคปแลปที่ให้การดูแลผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจ ซึ่งจะนำเงินที่รับได้รับบริจาคในครั้งนี้ไปพัฒนาการให้บริการให้โรงพยาบาลมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อไม่ต้องส่งต่อผู้ป่วยไปรักษายังจังหวัดใกล้เคียง

 

 อิ่มบุญ!! มูลนิธิสว่างจิตต์ฯมอบ 3 ล้านให้รพ.ศรีสะเกษ

 

        อย่างไรก็ตาม ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการบริจาคเงินเพื่อสมทบในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการรักษาคนป่วย สามารถติดต่อบริจาคได้ที่ฝ่ายการเงินหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลศรีสะเกษ โทร 045-611389 ,045-617941-4 หรือ ร่วมบริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี "เงินบริจาคของโรงพยาบาลศรีสะเกษ" บัญชีเลขที่ 311-3-32600-1 ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ