จริงนะโยม!! พระวัดป่าไม่จับเงิน!!

ภูมิภาค  :  13 มิ.ย. 2561

"อดีตรอง ผวจ.อุดรฯ"ในฐานะไวยาวัจกรวัดป่าบ้านตาด แจงพระวัดป่าบ้านตาด ไม่แตะต้องเงิน แต่ตั้งกก.การเงินดำเนินการเดินตามรอยหลวงตามหาบัว ระบุแยกบัญชีเงินวัดเป็นส่วนๆ

 

         ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ได้เดินทางไปยังวัดเกษรศีลคุณ หรือ วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง หลังจากที่ทางนายณรงค์ ทรงอารมณ์

           รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (รอง ผอ.พศ.) แถลงว่า ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีบันทึกข้อความที่ พศ.0001/06036 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอข้อมูลวัดที่มีการวางระบบเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินและบัญชีของวัดนั้น

 

         สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีวัตถุประสงค์ เพื่อขอทราบแนวทางปฏิบัติได้จริง หลักการคือภิกษุสงฆ์มิต้องมาถือเงิน แต่ผ่านบัญชีส่วนกลาง เพื่อให้วัดที่ยังไม่ได้ดำเนินการนำไปพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัดนั้นๆ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยต่อไป โดยวัดป่าบ้านตาดเป็นหนึ่งในวัด ที่มีการดำเนินการตามบันทึกข้อความฉบับนี้

 

       โดยบรรยากาศทั่วไปภายในวัดป่าบ้านตาด แม้ว่าพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ หลวงตาพระมหาบัว อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด ละสังขารตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2554 ยังคงมีศิษยานุศิษย์เดินทางมากราบไหว้บูชาพลวงตาพระมหาบัวอย่างต่อเรื่อง โดบปัจจุบัน มี พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน เป็นเจ้าอาวาสวัด ที่ยังคงมีศิษยานุศิษย์ เดินทางมา เพื่อร่วมทำบุญ ร่วมตั้งสมาธิเดินจงกรม ตามรอยหลวงตาพระมหาบัวอยู่เสมอ

 

       ขณะที่ทางวัดป่าบ้านตาด กำลังมีการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ที่เปิดรับบริจาคจากศิษยานุศิษย์ของหลวงตาพระมหาบัว และ พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน ที่มีมูลค่าก่อสร้างประมาณ 700 ล้านบาท ที่เป็นเงินบริจาคจากศิษยานุศิษย์ เป้นส่วยใหญ่ ซึ่งการก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2562

 

จริงนะโยม!!  พระวัดป่าไม่จับเงิน!!        นายกอบเกียรติ กาญจนะ อดีตรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ไวยาวัจกร วัดเกษรศีลคุณ เปิดเผยว่า วิธีบริหารจัดการเงินของวัดป่าบ้านตาดทุกวันนี้ ยังคงใช้วิธีการแบบเดิมสมัยที่หลวงตาพระมหาบัว ท่านยังไม่ละสังขาร ที่มีคณะกรรมการการเงินเข้ามาดูแล ที่ทุกคนเข้ามาทำด้วยศรัทธา ที่ต้องการสนองคุณพระพุทธศาสนา และบูชาหลวงตาฯท่าน

 

       นายกอบเกียรติ   กล่าวอีกว่า ทั้งนี้เรื่องของการเงิน พระวัดสายธรรมยุติท่านจะไม่ถือเงินไม่จับเงิน ท่านจะรับแต่ใบปวารณาเท่านั้น ทางวัดจึงมีคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องการเงิน และก็แยกบัญชีเงินของวัดเป็นบัญชี ๆ ไป คือ บัญชีค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายของวัด บัญชีมูลนิธิเสียงธรรม บัญชีมูลนิธิกองทุนวิทยุ

 

        "และบัญชีที่สำคัญ คือบัญชีสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว และยังมีบัญชีเปิดใหม่ คือ บัญชีวัดป่าบ้านตาด เพื่อยอดฉัตรทองคำ ที่ริเริ่มโดยพระอาจารย์อินถวาน สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย ที่เป็นผู้นำรวบรวมเงินทอง ที่คณะศิษยานุศิษย์ของวัดป่าบ้านตาด อยากแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อหลวงตาพระมหาบัว จึงขอเมตตาจากพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด เปิดบัญชีนี้ขึ้นอีกบัญชีหนึ่ง"นายกอบเกียรติ กล่าว

 

        นายกอบเกียรติ  กล่าวอีกว่า โดยปกติการทำบุญของวัดป่าบ้านตาด พุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ศรัทธา จะโอนเงินเข้าในบัญชีแต่ละบัญชี ที่ทางวัดได้แจ้งให้ทราบทางสื่อต่าง ๆ ของวัด และยังมีการตั้งตู้บริจาคไว้ตามจุดต่าง ๆ คือ ที่ศาลาใน ศาลานอก ที่กุฏิของหลวงตาฯ โดยแต่ละตู้รับบริจาค จะระบุชื่อไว้ชัดเจนว่า นำไปใช้จ่ายเพื่อกิจการใดของวัด และในวัตรปฏิบัติของพระอาจารย์สวุดใจ ทันตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด

 

       "ทุก ๆ เช้าหลังจากท่านออกบิณฑบาตรแล้ว ท่านจะฉันยท์เช้าที่ศาลาใน หลังจากนั้นท่านจะพูดคุยแสดงธรรมะกับญาติธรรม ที่จะมีผู้บริจาคเงิน โดยจะมีเจ้าหน้าที่การเงินของวัดเข้ามาดูแล ซึ่งผู้ที่จะบริจาคเงินก็จะแสดงเจตนาระบุเลยว่า เงินยอดนี้ใช้สร้างพิพิธภัณฑ์ ยอดนี้ให้ใช้ในกิจการทั่วไปของวัด ยอดนี้ถวายหลวงพ่อสุดใจฯ ทางเจ้าหน้าที่การเงิน ก็จะนำเงินมาหยอดลงในตู้บริจาคที่เขียนระบุไว้ชัดเจน"นายกอบเกียรติ  กล่าว

 

     

         นายกอบเกียรติ  กล่าวอีกว่า และทุก ๆ สิ้นเดือน ทางกรรมการการเงินของวัด กับเจ้าหน้าที่ธนาคาร มาร่วมกันเปิดรู้บริจาคและนับเงิน และประกาศแต่ละยอดของแต่ละตู้บริจาค มีเงินเข้ามาในแต่ละบัญชีจำนวนเท่าไหร่ และจะกราบเรียนพระอาจารย์สุดใจฯ ให้ท่านรับทราบ โดยอำนาจการเบิกจ่ายจะเป็นของท่านพระอาจารย์สุดใจ แต่เพียงผู้เดียว ทั้งยอด 5 ตู้บริจาค”

 

        นายกอบเกียรติ  กล่าวต่อไปว่า ส่วนยอดบริจาคใหญ่คือ เรื่องของการก่อสร้าง พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ตั้งแต่เปิดรับบริจาคมาจนถึงปัจจุบัน มียอดเงินเข้ามาประมาณ 640 ล้านบาท และมีการใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มก่อสร้างวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ใช้เงินไปแล้วกว่า 100 ล้านบาท

 

 

จริงนะโยม!!  พระวัดป่าไม่จับเงิน!!

 

       "ตอนนี้มีเงินเหลือในบัญชีประมาณ 525 ล้านบาท ที่ยังคงเหลืออยู่ ซึ่งเงินในส่วนนี้ พระอาจารย์สุดใจฯ ท่านจะเป็นผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ จะมี ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานกรรมการอำนวยการก่อสร้าง และมีคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ อีก เมื่อทางบริษัทฯ ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ทางคณะกรรมการควบคุมงานไปตรวจ ส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ไปตรวจดูความเรียบร้อยของงาน เป็นไปตามสัญญาของงวดงานหรือไม่ เป็นไปตามยอดการเบิกจ่าย เป็นไปตามรายละเอียดต่าง ๆ หรือไม่ เสร็จแล้วก็จะเสนอคณะกรรมการที่ทางวัดตั้งขึ้นมาอีกคณะ กลั่นกรองดูรายละเอียด ก่อนจะให้พระอาจารย์สุดใจฯ ท่านลงนามอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง"นายกอบเกียรติ  กล่าว

 

        ด้าน นางอินถวา นารินทร์รักษ์ และ นางยินใจ เชื้อกุลา คณะกรรกมารการเงินวัดป่าบ้านตาด เปิดเผยว่า การเข้ามาทำหน้าที่ดูแลเรื่องเงินของวัดไม่มีความหนักใจแต่อย่างใด เพราะพวกเราทำมาตั้งแต่สมัยที่หลวงตาพระมหาบัว ท่านทำโครงการช่วยชาติ ที่ท่านยังไม่ละสังขาร ซึ่งหลวงตาฯ ท่านไปที่ไหน เราก็จะตามไปดำเนินการเรื่องเงินทองบริจาคโดยตลอด ซึ่งหลวงตาฯท่านไว้ใจให้เรามาดูแล พอหลังจากปิดโครงการช่วยชาติไปแล้ว ก็มีคำสั่งใหม่ของท่านพระอาจารย์สุดใจฯ ขึ้นมา ที่มีกรรมการการเงินเพียงแค่ 2-3 คน ที่มีแต่ผู้สูงอายุ แต่ก็ไม่หนักใจ เพราะพวกเราเคยทำมาก่อน

 

       คณะกรรกมารการเงินวัดป่าบ้านตาด กล่าวอีกว่า รวมทั้งทางธนาคารที่เข้ามารับเงินไปฝากก็ร่วมงานกันมากว่า 30 ปี จนรู้ใจกัน ซึ่งช่วงไหนใครไม่สะดวก เราก็จะสลับผลัดเปลี่ยนกันมาดูแล เมื่อรับเงินบริจาคมา เราก็จะทำตามที่เขาระบุว่า ต้องการบริจาคในส่วนไหน เราก็จะนำไปหยอดตามตู้ที่ผู้ประสงค์บริจาคทำบุญ และสิ้นเดือนพวกเราก็จะมาเปิดตู้บริจาค ที่มีพระอาจารย์สุดใจฯ มีกุญแจเปิดได้เพียงผู้เดียว เมื่อนับเงินเสร็จทางเจ้าหน้าที่ธนาคาร ก็จะนำเงินเข้าบัญชีแยกตามส่วนที่รับบริจาคมา โดยพวกเราจะไม่มีการถือเงินของตู้บริจาคแต่อย่างใด และจะนำเรียนพระอาจารย์สุดใจฯ ว่าแต่ละตู้ได้เงินบริจาคเท่านั้นเท่านี้

 

        “พวกเราดีใจ ที่วัดป่าบ้านตาด ได้เป็นวัดต้นแบบในการบริหารจัดการเรื่องเงิน เพราะที่ผ่านมามีวัดหลายวัดที่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินทอนวัด ทำไมเจ้าอาวาสวัดมีเงินมากมายเป็นร้อย ๆ ล้าน ซึ่งวัดป่าบ้านตาดเป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งพวกเราเข้ามาทำงานกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใจซื่อมือสะอาด พระอาจารย์ฯท่านก็ไว้ใจเรา โดนเราจะทำให้เต็มที่ เต็มกำลัง เต็มความสามารถ ให้สมกับที่ท่านไว้วางใจให้เข้ามาทำในส่วนนี้ เรามาช่วยด้วยใจจริง ๆ”คณะกรรกมารการเงินวัดป่าบ้านตาด  กล่าว

---***----

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่