แนะทำลาย "โดรน" สอดแนมพื้นที่หวงห้าม

ภูมิภาค  :  17 พ.ค. 2561

ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 4 (สงขลา) เสนอ 2 วิธีการสกัดอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) บินสอดแนม

               จากกรณีมี อากาศยานไร้คนขับ “โดรน” สอดแนมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ล่าสุด ทางสำนักงาน กสทช. เขต 4 (สงขลา) รับผิดชอบ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) แนะแนวทางการแก้ปัญหาโดรนบินสอดแนม นายสมคิด นาคะพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 4 (สงขลา) เปิดเผย “ผู้สื่อข่าว” ว่า กระบวนการในการป้องกัน “โดรน” สอดแนม นั้นมี 2 วิธีด้วยกัน

 

 

 

 

               1. การป้องกันทางกายภาพ นั่นคือ การจัดเวรยามให้มีการตรวจตราและสอดส่อง หากพบว่ามี “โดรน” บินเข้ามาในพื้นที่หวงห้าม ตัวเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยพื้นที่พบเห็น เข้าดำเนินการระงับยับยั้ง
               2. การป้องกันทางด้านเทคนิค นั่นคือ การใช้อุปกรณ์ในการควบคุมหรือว่ากำจัด ซึ่งอุปกรณ์ที่ว่านั้นมีชื่อเรียกว่าเครื่อง “แอนตี้โดรน” ซึ่งเครื่องจะมีการส่งคลื่นวิทยุขึ้นไปรบกวนและขัดขวางการควบคุม “โดรน” ที่บินเข้ามา
               ส่วนการจะเลือกแนวทางป้องกันการบินสอดแนมของ “โดรน” นั้น ต้องไปดูพื้นที่จริงว่า พื้นที่เราจะควบคุมหรือกำจัดการบินของโดรน ซึ่งหากเป็นพื้นที่ๆ เป็นบริเวณกว้าง การควบคุมหรือการจำกัดพื้นที่ก็จะทำได้ยาก
               เพราะฉะนั้นความเห็นส่วนตัว หากจะใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสม ก็น่าจะเป็นการใช้มาตรการทางกายภาพ นั่นคือ การให้เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยตรวจสอบ ไม่ให้มีโดรนบินเข้ามาในเขตหวงห้าม
               “พูดให้เข้าใจง่ายก็คือ ใช้คนตรวจสอบ เมื่อพบว่ามีโดรนสอดแนมเข้ามาในเขตหวงห้ามก็กำจัด ทำลาย หรือควบคุมโดรนสอดแนมนั้น”
               แต่หากว่าจะเลือกใช้แนวทางที่เป็นมาตรการทางเทคนิค คือ แอนตี้โดรน ก็สามารถทำได้ แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องบีบพื้นที่ให้แคบลง หรือมีการจำกัดพื้นที่ให้แคบลง เช่น ในเขตพื้นที่ปลอดภัยทางเดินอากาศ เขตสนามบิน หรือแนวรันเวย์ ก็จะสามารถใช้อุปกรณ์แอนตี้โดรนในการควบคุมหรือจำกัดไม่ให้มีโดรนบินเข้ามาในเขตหวงห้ามได้ ซึ่งอุปกรณ์หรือเครื่อง “แอนตี้โดรน” ปัจจุบันราคาค่อนข้างสูง

 

 

 

แนะทำลาย "โดรน" สอดแนมพื้นที่หวงห้าม

 

 

 

 

               ส่วนการตรวจสอบสัญญาณการบินของโดรนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันทาง กสทช. มีอยู่ด้วยกัน 8 สถานี ประกอบด้วย จ.สตูล 1 สถานี , จ.สงขลา 2 สถานี , จ.ปัตตานี 1 สถานี , จ.ยะลา 2 สถานี และ จ.นราธิวาส 2 สถานี
               โดยสามารถตรวจสอบสัญญาณ หรือคลื่นความถี่ 3 ประเภท 1. คลื่นความถี่ของโดรน 2. คลื่นโทรทัศน์ดิจิทัล และ 3. คลื่นอินเทอร์เน็ต - ไวไฟ
               สำหรับการขึ้นทะเบียนโดรนและใบอนุญาตบังคับปล่อยโดรนในพื้นที่รับผิดชอบนั้น นายสมคิด กล่าวว่า ปัจจุบันจำนวนโดรนที่มีการนำมาขึ้นทะเบียนที่สำนักงาน กสทช. เขต 4 สงขลา มีจำนวนไม่มาก
               ซึ่งคนที่นำมาขึ้นทะเบียนโดรนส่วนใหญ่จะมีอาชีพสื่อมวลชน อีกส่วนก็จะเป็นหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางด้านความมั่นคง และหน่วยงานพลเรือนที่มีภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการจะต้องสำรวจและเก็บข้อมูลทางกายภาพ
               “จำนวนตัวเลขที่ชัดเจนต้องมีการตรวจสอบว่าในพื้นที่มี โดรน ที่ขึ้นทะเบียนจนถึงวันนี้มีจำนวนเท่าไหร่ ต้องไปแยกแต่ละจังหวัดออกมา เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลเป็นข้อมูลรวมกลาง ที่รวมทั้งประเทศ” ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 4 (สงขลา) กล่าว