ทล.33'บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท' คืืบ!! เสร็จ ก.ย.นี้

ภูมิภาค  :  17 พ.ค. 2561

ทล.33 บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท จ.สระแก้ว คืบหน้า 52% คาดว่าแล้วเสร็จกันยายน 61 เชื่อหนุนโลจิสติกส์-เขต ศก.พิเศษชายแดน

 

               อธิบดีกรมทางหลวงเผย โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว คืบหน้า 52% คาดว่าแล้วเสร็จกันยายน 2561 ลดระยะเวลาเดินทาง บรรเทาความหนาแน่นหน้าด่านคลองลึก หรือตลาดโรงเกลือ ทั้งสนับสนุนศักยภาพจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่

 

               นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท  อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ว่าขณะนี้มีความคืบหน้า 52 % คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2561

 

               อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปอีกว่าสำหรับความเป็นมาของโครงการดังกล่าว สืบเนื่องจากปัจจุบันการค้าบริเวณชายแดน จุดผ่านแดนบ้านคลองลึกตลาดโรงเกลือ มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

 

 

ทล.33'บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท' คืืบ!! เสร็จ ก.ย.นี้

 

 

               โดยประเทศไทยและกัมพูชา มีความเห็นร่วมกันว่า ควรเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ ภายใต้แนวคิด “แยกคนแยกสินค้า” ออกจากกัน

 

               และเพื่อเป็นการขยายการลงทุนบริเวณชายแดน จึงได้เลือกบริเวณชายแดนบ้านหนองเอี่ยน ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งตรงกับบ้านสตึงบท ตำบลปอยเปต อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ทำเป็นจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ 

 

               และเนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่ความมั่นคง กรมทางหลวงจึงประสานความร่วมมือกับกองทัพบก โดยกรมการทหารช่างเข้าดำเนินการก่อสร้าง งบประมาณ 670 ล้านบาท

 

 

               ซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบด้วยการก่อสร้างถนนและสะพานจากฝั่งไทยข้ามห้วยพรมโหด ไปยังฝั่งกัมพูชา ระยะทางรวม 4.7 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรและไหล่ทางแบบผิวแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรในแต่ละทิศทางกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางด้านซ้าย กว้าง 2.50 เมตร ไหล่ทางด้านขวา กว้าง 1.50 เมตร ความยาวงานก่อสร้างทางรวม 30 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างอาคารระบายน้ำ สะพานข้ามพรมแดนเป็นคอนกรีตอัดแรง แบ่งช่วงสะพานออกเป็น 16 ช่วง ความยาวรวม 620 เมตร

 

 

ทล.33'บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท' คืืบ!! เสร็จ ก.ย.นี้

 

 

                แบ่งเป็นสะพาน ฝั่งไทยยาว 405 เมตร (ความยาวช่วงสะพานข้ามห้วยพรมโหด ยาว 60 เมตร ไม่มีตอม่อในน้ำ) และสะพานฝั่งกัมพูชายาว 215 เมตร สะพาน กว้าง 17 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรในแต่ละทิศทาง กว้าง 3.50 เมตร  ไหล่ทางด้านซ้าย กว้าง 2.50 เมตร ทางเท้า กว้างข้างละ 1.20 เมตร มีช่องลอดเหนือระดับน้ำสูงสุด 5 เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพาน

 

 

ทล.33'บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท' คืืบ!! เสร็จ ก.ย.นี้

 

 

               ทั้งนี้ เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง และบรรเทาความหนาแน่นของการจราจรจากการขนส่งสินค้าและนักท่องเที่ยวที่มาซื้อสินค้าบริเวณด่านผ่านแดนคลองลึกหรือตลาดโรงเกลือ รวมทั้ง สนับสนุนศักยภาพจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ นับเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายและแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย