ประกาศ 17 พ.ค.วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน

ภูมิภาค  :  16 พ.ค. 2561

จุฬาราชมนตรี ประกาศ 17 พ.ค.วันแรกเดือนถือศีลอด หรือ วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439

              
          15 พ.ค. 61 - ที่บริเวณศาลาดูดวงจันทร์บนยอดเขาปาเร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นิยมมาดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันแรกของการถือศีลอดหรือเดือนรอมฎอน 

 

          หลังจากที่สำนักจุฬาราชมนตรี ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439  หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าในวันนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้พบเห็นดวงจันทร์ในช่วงเวลากำหนด ซึ่งได้มีการแจ้งไปยังสำนักจุฬาราชมนตรีทราบแล้ว เพื่อกำหนดวันแรกของเดือนถือศีลอดต่อไป และล่าสุดสำนักจุฬาราชมนตรีประกาศแล้วว่า วันที่ 17 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439  


          อย่างไรก็ตาม สำหรับพื้นที่บริเวณศาลาดูดวงจันทร์บนยอดเขาปาเร๊ะ แม้ปัจจุบันจะอยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์ แต่ก็ยังมีประชาชนสนใจขึ้นมาดูดวงจันทร์จำนวนไม่น้อย แม้ว่าเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ประชาชนนำรถยนต์ขึ้นไปบนเขา ยกเว้นคณะผู้นำศาสนาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ประชาชนในพื้นที่ที่อยากมีส่วนร่วมก็เลือกเดินขึ้นเขามาด้วยใจแน่วแน่            

 

          สำหรับเดือนรอมฎอน พี่น้องชาวไทยมุสลิมจะเริ่มถือศีลอดทั่วประเทศ เป็นเวลา 1 เดือน และจะต้องเตรียมพร้อมในการจับจ่ายซื้ออาหาร ทั้งของคาวของหวาน ผลไม้ เพื่อเตรียมไว้ในการถือศีลอด โดยตลอดทั้งเดือนนี้พี่น้องมุสลิมจะต้องถือศีลอด หรือละเว้นทุกอย่างที่ไม่ดี รวมถึงต้องงดอาหารทุกชนิด รวมถึงน้ำดื่มนับจากพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดิน จากนั้นจึงจะสามารถละศีลอด หรือรับประทานอาหารตามปกติได้.

 

ประกาศ 17 พ.ค.วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน