เปิด สนง.คณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4.0

ภูมิภาค  :  17 เม.ย. 2561

เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เปิดสำนักงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระพุทธศาสนา 4.0 ตั้งเป้าพัฒนาการบริหารงานคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

 

               สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พร้อมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เปิดสำนักงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระพุทธศาสนา 4.0 ตั้งเป้าพัฒนาการบริหารงานคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

               เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 17 เมษายน 2561 ที่วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชัยญาติการาม พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ฝ่ายมหานิกาย วัดเขียนเขต พระอารามหลวง พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ฝ่ายธรรมยุติ วัดโบสถ์ พร้อมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ร่วมเปิดหอประชุมฯ และสำนักงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

 

เปิด สนง.คณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4.0

 

เปิด สนง.คณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4.0

 

เปิด สนง.คณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4.0

              

 

               สำหรับ สำนักงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี เกิดขึ้นโดยดำริและการอุปถัมภ์ของพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการบริหารงานคณะสงฆ์ของจังหวัดปทุมธานี ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดยิ่งๆ ขึ้นไป อีกทั้งยังเป็นการรองรับการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์คณะสงฆ์ พระพุทธศาสนา 4.0 ซึ่งในอดีต คณะสงฆ์ทำอะไรมักไม่มีแบบแผนหรือเป้าหมาย ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างอยู่ หากคณะสงฆ์ได้ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์เพื่อสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี               

 

 

เปิด สนง.คณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4.0

 

               โดยสำนักงานฯ ตั้งอยู่ที่ วัดเขียนเขต ตัวอาคารเป็นรูปแบบอาคาร 3 ชั้น ประกอบด้วย

               ชั้นที่ 1 เป็นห้องประชุม ที่ความพร้อมทั้งด้านสถานที่ ด้านเทคนิค และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ห้องทำงานของเจ้าคณะจังหวัด พร้อมพื้นที่เตรียมการรับรอง และห้องสุขา

 

 

เปิด สนง.คณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4.0

 

 

               ชั้นที่ 2 เป็นพื้นที่ทำงานของรองเจ้าคณะจังหวัด และพื้นที่ทำงานของสำนักงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด พื้นที่รับรองทำงานของเจ้าคณะอำเภอทั้ง 7 อำเภอ มีพื้นที่ทำงานของพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอทั้ง 7 อำเภอ และห้องทำงานของภาคราชการ ภาคประชาชนเครือข่ายรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ห้องรับรอง พื้นที่เตรียมการรับรองและห้องสุขา

 

 

เปิด สนง.คณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4.0

 

 

               ส่วนชั้นที่ 3 เป็นห้องที่รวบรวมเก็บเอกสารสำคัญทางการคณะสงฆ์ไว้เป็นศูนย์กลางข้อมูลของทั้งจังหวัดปทุมธานี โดยแบ่งเป็นห้องต่างๆ รองรับการเก็บเอกสารสำคัญทั้งส่วนกลางจังหวัด และ 7 อำเภอในจังหวัด

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@komchadluek ที่นี่