(คลิปข่าว) เปิดงานเทศกาลป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

ภูมิภาค  :  13 เม.ย. 2561

จังหวัดเชียงใหม่เปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองอย่างเป็นทางการ

เปิดงานเทศกาลป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
จังหวัดเชียงใหม่เปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองอย่างเป็นทางการไปติดตามบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์


เปิดอ่าน